• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 08:42:47 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
62
250N
246
500N
0807
7534
8442
1TR
0439
2,5TR
58524
27943
12272
61355
59142
43408
85053
5TR
48353
99187
10TR
20626
40TR
38703
ĐB
25585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 12/06/16

003 08 07 553 55 53
1662
226 24 772
339 34 885 87
443 42 42 46 9

Khánh Hòa - 12/06/16

0123456789
62
8442
2272
9142
7943
5053
8353
8703
7534
8524
1355
5585
246
0626
0807
9187
3408
0439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
02
250N
344
500N
8898
6079
2516
1TR
5869
2,5TR
17715
39083
84998
65099
16974
80563
39230
5TR
85541
67262
10TR
63415
40TR
82282
ĐB
44659

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 12/06/16

002 559
115 15 16 662 63 69
2774 79
330 882 83
441 44 998 99 98

Kon Tum - 12/06/16

0123456789
9230
5541
02
7262
2282
9083
0563
344
6974
7715
3415
2516
8898
4998
6079
5869
5099
4659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
97
250N
800
500N
3156
6622
0644
1TR
2207
2,5TR
39007
90583
13438
04978
71787
12594
57819
5TR
28449
15280
10TR
17467
40TR
20830
ĐB
42932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 11/06/16

007 07 00 556
119 667
222 778
332 30 38 880 83 87
449 44 994 97

Đà Nẵng - 11/06/16

0123456789
800
5280
0830
6622
2932
0583
0644
2594
3156
97
2207
9007
1787
7467
3438
4978
7819
8449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
34
250N
328
500N
4868
0779
5225
1TR
1761
2,5TR
33027
65409
25772
95828
70998
32169
52967
5TR
71274
66471
10TR
20747
40TR
82514
ĐB
29242

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 11/06/16

009 5
114 669 67 61 68
227 28 25 28 774 71 72 79
334 8
442 47 998

Quảng Ngãi - 11/06/16

0123456789
1761
6471
5772
9242
34
1274
2514
5225
3027
2967
0747
328
4868
5828
0998
0779
5409
2169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
47
250N
702
500N
5847
3360
2568
1TR
6803
2,5TR
49046
14357
43722
32200
06878
45431
33358
5TR
51388
99645
10TR
24965
40TR
68639
ĐB
41807

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 11/06/16

007 00 03 02 557 58
1665 60 68
222 778
339 31 888
445 46 47 47 9

Đắk Nông - 11/06/16

0123456789
3360
2200
5431
702
3722
6803
9645
4965
9046
47
5847
4357
1807
2568
6878
3358
1388
8639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
98
250N
056
500N
8630
0523
7461
1TR
6723
2,5TR
46296
45971
88166
91368
05287
27956
04075
5TR
40138
82218
10TR
57027
40TR
41361
ĐB
81212

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 10/06/16

0556 56
112 18 661 66 68 61
227 23 23 771 75
338 30 887
4996 98

Gia Lai - 10/06/16

0123456789
8630
7461
5971
1361
1212
0523
6723
4075
056
6296
8166
7956
5287
7027
98
1368
0138
2218
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
45
250N
944
500N
5638
6141
5417
1TR
3313
2,5TR
74092
46877
07868
61693
62027
95590
54306
5TR
44682
91351
10TR
73097
40TR
19226
ĐB
61428

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 10/06/16

006 551
113 17 668
228 26 27 777
338 882
441 44 45 997 92 93 90

Ninh Thuận - 10/06/16

0123456789
5590
6141
1351
4092
4682
3313
1693
944
45
4306
9226
5417
6877
2027
3097
5638
7868
1428
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1