• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Trung » Bấm Xem!...
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
49
250N
880
500N
8953
0116
9210
1TR
8833
2,5TR
94259
81516
76195
78104
76301
53562
85927
5TR
70106
99873
10TR
41781
40TR
26184
ĐB
02178

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 12/05/16

006 04 01 559 53
116 16 10 662
227 778 73
333 884 81 80
449 995

Bình Định - 12/05/16

0123456789
880
9210
6301
1781
3562
8953
8833
9873
8104
6184
6195
0116
1516
0106
5927
2178
49
4259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
45
250N
105
500N
7088
9547
2300
1TR
8533
2,5TR
74491
37274
94417
19838
93401
10528
84125
5TR
06849
61348
10TR
90907
40TR
64424
ĐB
17878

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 12/05/16

007 01 00 05 5
117 6
224 28 25 778 74
338 33 888
449 48 47 45 991

Quảng Bình - 12/05/16

0123456789
2300
4491
3401
8533
7274
4424
45
105
4125
9547
4417
0907
7088
9838
0528
1348
7878
6849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
65
250N
675
500N
3571
6787
2580
1TR
0120
2,5TR
38758
08926
45077
30640
92048
12381
31488
5TR
06471
36723
10TR
68386
40TR
80648
ĐB
43099

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 12/05/16

0558
1665
223 26 20 771 77 71 75
3886 81 88 87 80
448 40 48 999

Quảng Trị - 12/05/16

0123456789
2580
0120
0640
3571
2381
6471
6723
65
675
8926
8386
6787
5077
8758
2048
1488
0648
3099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
05
250N
575
500N
1518
3451
2153
1TR
3873
2,5TR
05345
94868
50914
57068
19093
85220
65336
5TR
53869
66782
10TR
64011
40TR
62944
ĐB
89304

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 11/05/16

004 05 551 53
111 14 18 669 68 68
220 773 75
336 882
444 45 993

Đà Nẵng - 11/05/16

0123456789
5220
3451
4011
6782
2153
3873
9093
0914
2944
9304
05
575
5345
5336
1518
4868
7068
3869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
56
250N
858
500N
6975
6013
6872
1TR
3832
2,5TR
22224
18245
33597
17695
45454
26731
70254
5TR
78246
41197
10TR
99560
40TR
10203
ĐB
16049

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 11/05/16

003 554 54 58 56
113 660
224 775 72
331 32 8
449 46 45 997 97 95

Khánh Hòa - 11/05/16

0123456789
9560
6731
6872
3832
6013
0203
2224
5454
0254
6975
8245
7695
56
8246
3597
1197
858
6049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
10
250N
667
500N
2845
3062
5592
1TR
6013
2,5TR
01995
13819
27054
65520
51063
54242
63781
5TR
43507
00244
10TR
76189
40TR
71967
ĐB
91763

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 10/05/16

007 554
119 13 10 663 67 63 62 67
220 7
3889 81
444 42 45 995 92

Đắk Lắk - 10/05/16

0123456789
10
5520
3781
3062
5592
4242
6013
1063
1763
7054
0244
2845
1995
667
3507
1967
3819
6189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
32
250N
044
500N
9346
1665
7477
1TR
1395
2,5TR
75586
10456
39921
32462
87884
20390
24022
5TR
55610
81531
10TR
68203
40TR
91553
ĐB
15590

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 10/05/16

003 553 56
110 662 65
221 22 777
331 32 886 84
446 44 990 90 95

Quảng Nam - 10/05/16

0123456789
0390
5610
5590
9921
1531
32
2462
4022
8203
1553
044
7884
1665
1395
9346
5586
0456
7477
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1