• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 10:16:11 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
37
250N
180
500N
1046
5085
6803
1TR
3873
2,5TR
80261
75366
09518
27304
70522
97466
92742
5TR
94960
98857
10TR
47530
40TR
50105
ĐB
865402

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 12/03/16

002 05 04 03 557
118 660 61 66 66
222 773
330 37 885 80
442 46 9

Đà Nẵng - 12/03/16

0123456789
180
4960
7530
0261
0522
2742
5402
6803
3873
7304
5085
0105
1046
5366
7466
37
8857
9518
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
05
250N
375
500N
0769
1730
6911
1TR
6840
2,5TR
68857
11773
30084
04703
70408
05126
08547
5TR
92879
83370
10TR
47323
40TR
59640
ĐB
173803

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 12/03/16

003 03 08 05 557
111 669
223 26 779 70 73 75
330 884
440 47 40 9

Quảng Ngãi - 12/03/16

0123456789
1730
6840
3370
9640
6911
1773
4703
7323
3803
0084
05
375
5126
8857
8547
0408
0769
2879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
34
250N
489
500N
7974
8962
7837
1TR
4887
2,5TR
39912
51605
67588
03214
54332
27375
45427
5TR
36902
04787
10TR
91444
40TR
32395
ĐB
887419

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 12/03/16

002 05 5
119 12 14 662
227 775 74
332 37 34 887 88 87 89
444 995

Đắk Nông - 12/03/16

0123456789
8962
9912
4332
6902
34
7974
3214
1444
1605
7375
2395
7837
4887
5427
4787
7588
489
7419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
45
250N
462
500N
7686
9752
4860
1TR
7376
2,5TR
96098
21160
90874
08188
37122
40935
12093
5TR
12263
61694
10TR
90473
40TR
61056
ĐB
584455

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 11/03/16

0555 56 52
1663 60 60 62
222 773 74 76
335 888 86
445 994 98 93

Gia Lai - 11/03/16

0123456789
4860
1160
462
9752
7122
2093
2263
0473
0874
1694
45
0935
4455
7686
7376
1056
6098
8188
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
65
250N
184
500N
2070
6648
8575
1TR
2885
2,5TR
78802
23273
31114
16075
87577
96239
61210
5TR
87021
60164
10TR
98834
40TR
95002
ĐB
840140

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 11/03/16

002 02 5
114 10 664 65
221 773 75 77 70 75
334 39 885 84
440 48 9

Ninh Thuận - 11/03/16

0123456789
2070
1210
0140
7021
8802
5002
3273
184
1114
0164
8834
65
8575
2885
6075
7577
6648
6239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
66
250N
800
500N
0375
6123
5187
1TR
6601
2,5TR
44329
86248
08341
81127
77580
85679
30954
5TR
15528
29414
10TR
65797
40TR
20604
ĐB
966450

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 10/03/16

004 01 00 550 54
114 666
228 29 27 23 779 75
3880 87
448 41 997

Bình Định - 10/03/16

0123456789
800
7580
6450
6601
8341
6123
0954
9414
0604
0375
66
5187
1127
5797
6248
5528
4329
5679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
86
250N
305
500N
8399
4953
9750
1TR
9223
2,5TR
23512
59187
27857
32756
28360
91370
89470
5TR
25384
17272
10TR
77560
40TR
32770
ĐB
387554

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 10/03/16

005 554 57 56 53 50
112 660 60
223 770 72 70 70
3884 87 86
4999

Quảng Bình - 10/03/16

0123456789
9750
8360
1370
9470
7560
2770
3512
7272
4953
9223
5384
7554
305
86
2756
9187
7857
8399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
46
250N
217
500N
7413
8284
7272
1TR
4151
2,5TR
07517
36745
66752
70571
25305
04504
53934
5TR
51014
03601
10TR
38468
40TR
81978
ĐB
265779

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 10/03/16

001 05 04 552 51
114 17 13 17 668
2779 78 71 72
334 884
445 46 9

Quảng Trị - 10/03/16

0123456789
4151
0571
3601
7272
6752
7413
8284
4504
3934
1014
6745
5305
46
217
7517
8468
1978
5779
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1