• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 15:51:10 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé: GL
100N
46
250N
097
500N
1098
4549
4026
1TR
3304
2,5TR
02689
84217
90501
52311
88755
83005
75483
5TR
23246
26809
10TR
69843
40TR
68989
ĐB
455319

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 12/02/16

009 01 05 04 555
119 17 11 6
226 7
3889 89 83
443 46 49 46 998 97

Gia Lai - 12/02/16

0123456789
0501
2311
5483
9843
3304
8755
3005
46
4026
3246
097
4217
1098
4549
2689
6809
8989
5319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé: NT
100N
95
250N
823
500N
7728
5032
9873
1TR
4469
2,5TR
26927
26226
19595
59064
85675
22503
72006
5TR
61890
85061
10TR
52870
40TR
90946
ĐB
652379

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 12/02/16

003 06 5
1661 64 69
227 26 28 23 779 70 75 73
332 8
446 990 95 95

Ninh Thuận - 12/02/16

0123456789
1890
2870
5061
5032
823
9873
2503
9064
95
9595
5675
6226
2006
0946
6927
7728
4469
2379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé: BDI
100N
60
250N
409
500N
9000
8722
7467
1TR
9875
2,5TR
76201
63650
86462
80137
44968
35387
56586
5TR
64434
86534
10TR
51557
40TR
35539
ĐB
952618

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 11/02/16

001 00 09 557 50
118 662 68 67 60
222 775
339 34 34 37 887 86
49

Bình Định - 11/02/16

0123456789
60
9000
3650
6201
8722
6462
4434
6534
9875
6586
7467
0137
5387
1557
4968
2618
409
5539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé: QB
100N
61
250N
144
500N
2994
2490
7134
1TR
5135
2,5TR
50054
23447
60902
48021
64204
74379
96547
5TR
29607
18190
10TR
57668
40TR
20124
ĐB
254162

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 11/02/16

007 02 04 554
1662 68 61
224 21 779
335 34 8
447 47 44 990 94 90

Quảng Bình - 11/02/16

0123456789
2490
8190
61
8021
0902
4162
144
2994
7134
0054
4204
0124
5135
3447
6547
9607
7668
4379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé: QT
100N
75
250N
430
500N
7928
0992
2789
1TR
7182
2,5TR
06820
80709
75428
71162
92023
81579
70294
5TR
33150
41786
10TR
95830
40TR
35645
ĐB
605952

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 11/02/16

009 552 50
1662
220 28 23 28 779 75
330 30 886 82 89
445 994 92

Quảng Trị - 11/02/16

0123456789
430
6820
3150
5830
0992
7182
1162
5952
2023
0294
75
5645
1786
7928
5428
2789
0709
1579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
65
250N
264
500N
0450
0489
4963
1TR
0198
2,5TR
80056
28503
98554
88861
24042
37816
26279
5TR
86836
67041
10TR
92340
40TR
69693
ĐB
539683

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 10/02/16

003 556 54 50
116 661 63 64 65
2779
336 883 89
440 41 42 993 98

Đà Nẵng - 10/02/16

0123456789
0450
2340
8861
7041
4042
4963
8503
9693
9683
264
8554
65
0056
7816
6836
0198
0489
6279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
32
250N
444
500N
3042
6997
2868
1TR
5009
2,5TR
64783
88898
72898
26374
87592
06524
05361
5TR
14386
28677
10TR
66394
40TR
42183
ĐB
254690

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 10/02/16

009 5
1661 68
224 777 74
332 883 86 83
442 44 990 94 98 98 92 97

Khánh Hòa - 10/02/16

0123456789
4690
5361
32
3042
7592
4783
2183
444
6374
6524
6394
4386
6997
8677
2868
8898
2898
5009
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1