• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé: *
100N
35
250N
024
500N
8972
9608
3072
1TR
8943
2,5TR
02214
67735
83226
73362
94377
77237
11937
5TR
10856
59242
10TR
45341
40TR
70641
ĐB
34814

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 11/10/16

008 556
114 14 662
226 24 777 72 72
335 37 37 35 8
441 41 42 43 9

Đắk Lắk - 11/10/16

0123456789
5341
0641
8972
3072
3362
9242
8943
024
2214
4814
35
7735
3226
0856
4377
7237
1937
9608
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé: *
100N
97
250N
677
500N
2995
0617
9455
1TR
7312
2,5TR
13718
62264
63190
55868
31146
18090
87569
5TR
00018
59008
10TR
04109
40TR
42021
ĐB
40564

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 11/10/16

009 08 555
118 18 12 17 664 64 68 69
221 777
38
446 990 90 95 97

Quảng Nam - 11/10/16

0123456789
3190
8090
2021
7312
2264
0564
2995
9455
1146
97
677
0617
3718
5868
0018
9008
7569
4109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé: *
100N
21
250N
008
500N
4000
7517
9932
1TR
1261
2,5TR
56903
49122
55136
95445
34471
40509
88760
5TR
05176
95653
10TR
32413
40TR
61320
ĐB
25668

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 10/10/16

003 09 00 08 553
113 17 668 60 61
220 22 21 776 71
336 32 8
445 9

Thừa T. Huế - 10/10/16

0123456789
4000
8760
1320
21
1261
4471
9932
9122
6903
5653
2413
5445
5136
5176
7517
008
5668
0509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé: *
100N
42
250N
754
500N
5927
8644
5727
1TR
2042
2,5TR
53363
85585
49617
58907
83416
91051
21203
5TR
26678
61575
10TR
30261
40TR
40166
ĐB
86308

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 10/10/16

008 07 03 551 54
117 16 666 61 63
227 27 778 75
3885
442 44 42 9

Phú Yên - 10/10/16

0123456789
1051
0261
42
2042
3363
1203
754
8644
5585
1575
3416
0166
5927
5727
9617
8907
6678
6308
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé: *
100N
82
250N
994
500N
9102
0525
8149
1TR
1218
2,5TR
76345
45616
95291
49865
43604
67287
51498
5TR
05813
59755
10TR
25375
40TR
51160
ĐB
39209

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 09/10/16

009 04 02 555
113 16 18 660 65
225 775
3887 82
445 49 991 98 94

Khánh Hòa - 09/10/16

0123456789
1160
5291
82
9102
5813
994
3604
0525
6345
9865
9755
5375
5616
7287
1218
1498
8149
9209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé: *
100N
87
250N
632
500N
4704
7757
1476
1TR
1585
2,5TR
04938
80791
41261
20231
48369
46689
88795
5TR
39003
63502
10TR
74784
40TR
46279
ĐB
36921

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 09/10/16

003 02 04 557
1661 69
221 779 76
338 31 32 884 89 85 87
4991 95

Kon Tum - 09/10/16

0123456789
0791
1261
0231
6921
632
3502
9003
4704
4784
1585
8795
1476
87
7757
4938
8369
6689
6279
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1