• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 01:18:55 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
50
250N
474
500N
0747
2679
2772
1TR
4848
2,5TR
28675
13912
59474
84748
17942
07711
84960
5TR
53794
40529
10TR
59509
40TR
34243
ĐB
22615

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 11/08/16

009 550
115 12 11 660
229 775 74 79 72 74
38
443 48 42 48 47 994

Bình Định - 11/08/16

0123456789
50
4960
7711
2772
3912
7942
4243
474
9474
3794
8675
2615
0747
4848
4748
2679
0529
9509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
76
250N
426
500N
5422
6666
0152
1TR
3889
2,5TR
33951
88682
42242
98281
10138
69862
19321
5TR
35386
49905
10TR
61348
40TR
41761
ĐB
30058

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 11/08/16

005 558 51 52
1661 62 66
221 22 26 776
338 886 82 81 89
448 42 9

Quảng Bình - 11/08/16

0123456789
3951
8281
9321
1761
5422
0152
8682
2242
9862
9905
76
426
6666
5386
0138
1348
0058
3889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
95
250N
286
500N
3258
9087
6721
1TR
9064
2,5TR
61127
55263
12870
63733
67890
11320
85551
5TR
68008
13675
10TR
71399
40TR
24587
ĐB
73492

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 11/08/16

008 551 58
1663 64
227 20 21 775 70
333 887 87 86
4992 99 90 95

Quảng Trị - 11/08/16

0123456789
2870
7890
1320
6721
5551
3492
5263
3733
9064
95
3675
286
9087
1127
4587
3258
8008
1399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
37
250N
134
500N
3286
6663
2642
1TR
7830
2,5TR
43864
15004
45583
96244
61541
24961
01565
5TR
73624
50878
10TR
80179
40TR
73416
ĐB
73904

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 10/08/16

004 04 5
116 664 61 65 63
224 779 78
330 34 37 883 86
444 41 42 9

Đà Nẵng - 10/08/16

0123456789
7830
1541
4961
2642
6663
5583
134
3864
5004
6244
3624
3904
1565
3286
3416
37
0878
0179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
52
250N
567
500N
8588
7046
5159
1TR
4121
2,5TR
69264
89056
66000
66436
10062
43534
67297
5TR
38616
31000
10TR
88175
40TR
59201
ĐB
12492

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 10/08/16

001 00 00 556 59 52
116 664 62 67
221 775
336 34 888
446 992 97

Khánh Hòa - 10/08/16

0123456789
6000
1000
4121
9201
52
0062
2492
9264
3534
8175
7046
9056
6436
8616
567
7297
8588
5159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
33
250N
461
500N
9464
4028
5147
1TR
7695
2,5TR
29566
07604
16967
21777
45803
55254
47095
5TR
51724
58956
10TR
07371
40TR
71145
ĐB
91210

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 09/08/16

004 03 556 54
110 666 67 64 61
224 28 771 77
333 8
445 47 995 95

Đắk Lắk - 09/08/16

0123456789
1210
461
7371
33
5803
9464
7604
5254
1724
7695
7095
1145
9566
8956
5147
6967
1777
4028
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
76
250N
343
500N
9360
5485
7708
1TR
4127
2,5TR
15974
72170
75375
81915
70956
66760
69062
5TR
84280
03114
10TR
02191
40TR
17909
ĐB
47792

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 09/08/16

009 08 556
114 15 660 62 60
227 774 70 75 76
3880 85
443 992 91

Quảng Nam - 09/08/16

0123456789
9360
2170
6760
4280
2191
9062
7792
343
5974
3114
5485
5375
1915
76
0956
4127
7708
7909
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1