• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 06:47:12 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
56
250N
680
500N
0652
8431
2529
1TR
6271
2,5TR
91549
03940
02053
43297
12215
31669
12547
5TR
81351
73733
10TR
70239
40TR
38791
ĐB
29036

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 11/07/16

0551 53 52 56
115 669
229 771
336 39 33 31 880
449 40 47 991 97

Thừa T. Huế - 11/07/16

0123456789
680
3940
8431
6271
1351
8791
0652
2053
3733
2215
56
9036
3297
2547
2529
1549
1669
0239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
26
250N
812
500N
1578
4989
3110
1TR
1620
2,5TR
86146
84924
43259
73550
74317
22842
85060
5TR
36494
48122
10TR
39278
40TR
85003
ĐB
54197

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 11/07/16

003 559 50
117 10 12 660
222 24 20 26 778 78
3889
446 42 997 94

Phú Yên - 11/07/16

0123456789
3110
1620
3550
5060
812
2842
8122
5003
4924
6494
26
6146
4317
4197
1578
9278
4989
3259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
87
250N
715
500N
2250
7418
1502
1TR
3337
2,5TR
05305
35301
30569
55100
86175
37664
93874
5TR
98812
54014
10TR
33951
40TR
12897
ĐB
71078

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 10/07/16

005 01 00 02 551 50
112 14 18 15 669 64
2778 75 74
337 887
4997

Khánh Hòa - 10/07/16

0123456789
2250
5100
5301
3951
1502
8812
7664
3874
4014
715
5305
6175
87
3337
2897
7418
1078
0569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
70
250N
077
500N
5689
7846
8418
1TR
2476
2,5TR
16829
32350
86003
52224
70785
63470
08057
5TR
47230
36962
10TR
50135
40TR
19790
ĐB
17655

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 10/07/16

003 555 50 57
118 662
229 24 770 76 77 70
335 30 885 89
446 990

Kon Tum - 10/07/16

0123456789
70
2350
3470
7230
9790
6962
6003
2224
0785
0135
7655
7846
2476
077
8057
8418
5689
6829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
13
250N
607
500N
9958
6962
2889
1TR
2919
2,5TR
70203
90977
23490
41229
21165
77378
29921
5TR
56915
69994
10TR
60445
40TR
06470
ĐB
13626

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/07/16

003 07 558
115 19 13 665 62
226 29 21 770 77 78
3889
445 994 90

Đà Nẵng - 09/07/16

0123456789
3490
6470
9921
6962
13
0203
9994
1165
6915
0445
3626
607
0977
9958
7378
2889
2919
1229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
91
250N
726
500N
8614
8759
5861
1TR
6421
2,5TR
83885
75114
73604
01118
27571
71979
35194
5TR
28395
97453
10TR
03568
40TR
68721
ĐB
72956

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 09/07/16

004 556 53 59
114 18 14 668 61
221 21 26 771 79
3885
4995 94 91

Quảng Ngãi - 09/07/16

0123456789
91
5861
6421
7571
8721
7453
8614
5114
3604
5194
3885
8395
726
2956
1118
3568
8759
1979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
65
250N
722
500N
9816
2601
3445
1TR
7117
2,5TR
72621
88601
60438
63830
57415
77065
55672
5TR
33927
14930
10TR
75435
40TR
91155
ĐB
25977

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 09/07/16

001 01 555
115 17 16 665 65
227 21 22 777 72
335 30 38 30 8
445 9

Đắk Nông - 09/07/16

0123456789
3830
4930
2601
2621
8601
722
5672
65
3445
7415
7065
5435
1155
9816
7117
3927
5977
0438
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1