• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 05:10:17 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
97
250N
800
500N
3156
6622
0644
1TR
2207
2,5TR
39007
90583
13438
04978
71787
12594
57819
5TR
28449
15280
10TR
17467
40TR
20830
ĐB
42932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 11/06/16

007 07 00 556
119 667
222 778
332 30 38 880 83 87
449 44 994 97

Đà Nẵng - 11/06/16

0123456789
800
5280
0830
6622
2932
0583
0644
2594
3156
97
2207
9007
1787
7467
3438
4978
7819
8449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
34
250N
328
500N
4868
0779
5225
1TR
1761
2,5TR
33027
65409
25772
95828
70998
32169
52967
5TR
71274
66471
10TR
20747
40TR
82514
ĐB
29242

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 11/06/16

009 5
114 669 67 61 68
227 28 25 28 774 71 72 79
334 8
442 47 998

Quảng Ngãi - 11/06/16

0123456789
1761
6471
5772
9242
34
1274
2514
5225
3027
2967
0747
328
4868
5828
0998
0779
5409
2169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
47
250N
702
500N
5847
3360
2568
1TR
6803
2,5TR
49046
14357
43722
32200
06878
45431
33358
5TR
51388
99645
10TR
24965
40TR
68639
ĐB
41807

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 11/06/16

007 00 03 02 557 58
1665 60 68
222 778
339 31 888
445 46 47 47 9

Đắk Nông - 11/06/16

0123456789
3360
2200
5431
702
3722
6803
9645
4965
9046
47
5847
4357
1807
2568
6878
3358
1388
8639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
98
250N
056
500N
8630
0523
7461
1TR
6723
2,5TR
46296
45971
88166
91368
05287
27956
04075
5TR
40138
82218
10TR
57027
40TR
41361
ĐB
81212

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 10/06/16

0556 56
112 18 661 66 68 61
227 23 23 771 75
338 30 887
4996 98

Gia Lai - 10/06/16

0123456789
8630
7461
5971
1361
1212
0523
6723
4075
056
6296
8166
7956
5287
7027
98
1368
0138
2218
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
45
250N
944
500N
5638
6141
5417
1TR
3313
2,5TR
74092
46877
07868
61693
62027
95590
54306
5TR
44682
91351
10TR
73097
40TR
19226
ĐB
61428

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 10/06/16

006 551
113 17 668
228 26 27 777
338 882
441 44 45 997 92 93 90

Ninh Thuận - 10/06/16

0123456789
5590
6141
1351
4092
4682
3313
1693
944
45
4306
9226
5417
6877
2027
3097
5638
7868
1428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
51
250N
649
500N
3035
3383
8176
1TR
8923
2,5TR
10786
10344
18374
26575
98453
74528
02984
5TR
12279
84282
10TR
16081
40TR
58220
ĐB
00788

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 09/06/16

0553 51
16
220 28 23 779 74 75 76
335 888 81 82 86 84 83
444 49 9

Bình Định - 09/06/16

0123456789
8220
51
6081
4282
3383
8923
8453
0344
8374
2984
3035
6575
8176
0786
4528
0788
649
2279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
18
250N
028
500N
5865
9531
1661
1TR
1103
2,5TR
33575
65437
09869
50639
96894
67214
77189
5TR
72554
74537
10TR
26747
40TR
82593
ĐB
15079

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 09/06/16

003 554
114 18 669 65 61
228 779 75
337 37 39 31 889
447 993 94

Quảng Bình - 09/06/16

0123456789
9531
1661
1103
2593
6894
7214
2554
5865
3575
5437
4537
6747
18
028
9869
0639
7189
5079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
50
250N
482
500N
3373
5744
4889
1TR
2438
2,5TR
84998
09405
97343
12097
87777
53793
06602
5TR
65755
05876
10TR
32606
40TR
39984
ĐB
73727

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 09/06/16

006 05 02 555 50
16
227 776 77 73
338 884 89 82
443 44 998 97 93

Quảng Trị - 09/06/16

0123456789
50
482
6602
3373
7343
3793
5744
9984
9405
5755
5876
2606
2097
7777
3727
2438
4998
4889
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1