• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 04:18:52 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
05
250N
575
500N
1518
3451
2153
1TR
3873
2,5TR
05345
94868
50914
57068
19093
85220
65336
5TR
53869
66782
10TR
64011
40TR
62944
ĐB
89304

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 11/05/16

004 05 551 53
111 14 18 669 68 68
220 773 75
336 882
444 45 993

Đà Nẵng - 11/05/16

0123456789
5220
3451
4011
6782
2153
3873
9093
0914
2944
9304
05
575
5345
5336
1518
4868
7068
3869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
56
250N
858
500N
6975
6013
6872
1TR
3832
2,5TR
22224
18245
33597
17695
45454
26731
70254
5TR
78246
41197
10TR
99560
40TR
10203
ĐB
16049

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 11/05/16

003 554 54 58 56
113 660
224 775 72
331 32 8
449 46 45 997 97 95

Khánh Hòa - 11/05/16

0123456789
9560
6731
6872
3832
6013
0203
2224
5454
0254
6975
8245
7695
56
8246
3597
1197
858
6049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
10
250N
667
500N
2845
3062
5592
1TR
6013
2,5TR
01995
13819
27054
65520
51063
54242
63781
5TR
43507
00244
10TR
76189
40TR
71967
ĐB
91763

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 10/05/16

007 554
119 13 10 663 67 63 62 67
220 7
3889 81
444 42 45 995 92

Đắk Lắk - 10/05/16

0123456789
10
5520
3781
3062
5592
4242
6013
1063
1763
7054
0244
2845
1995
667
3507
1967
3819
6189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
32
250N
044
500N
9346
1665
7477
1TR
1395
2,5TR
75586
10456
39921
32462
87884
20390
24022
5TR
55610
81531
10TR
68203
40TR
91553
ĐB
15590

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 10/05/16

003 553 56
110 662 65
221 22 777
331 32 886 84
446 44 990 90 95

Quảng Nam - 10/05/16

0123456789
0390
5610
5590
9921
1531
32
2462
4022
8203
1553
044
7884
1665
1395
9346
5586
0456
7477
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
94
250N
498
500N
7225
9954
4953
1TR
3455
2,5TR
38230
40521
74393
78516
19031
87103
74393
5TR
30009
68848
10TR
87142
40TR
83249
ĐB
76346

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 09/05/16

009 03 555 54 53
116 6
221 25 7
330 31 8
446 49 42 48 993 93 98 94

Thừa T. Huế - 09/05/16

0123456789
8230
0521
9031
7142
4953
4393
7103
4393
94
9954
7225
3455
8516
6346
498
8848
0009
3249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
01
250N
031
500N
3616
4567
8337
1TR
0238
2,5TR
80121
97864
74413
62690
46866
04054
09382
5TR
90576
05306
10TR
48565
40TR
98389
ĐB
69830

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 09/05/16

006 01 554
113 16 665 64 66 67
221 776
330 38 37 31 889 82
4990

Phú Yên - 09/05/16

0123456789
2690
9830
01
031
0121
9382
4413
7864
4054
8565
3616
6866
0576
5306
4567
8337
0238
8389
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1