• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 06:43:35 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
01
250N
352
500N
8404
5251
8343
1TR
9866
2,5TR
25785
75962
25973
69534
03152
58861
86676
5TR
69825
64637
10TR
44530
40TR
76191
ĐB
15857

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 11/04/16

004 01 557 52 51 52
1662 61 66
225 773 76
330 37 34 885
443 991

Thừa T. Huế - 11/04/16

0123456789
4530
01
5251
8861
6191
352
5962
3152
8343
5973
8404
9534
5785
9825
9866
6676
4637
5857
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
71
250N
811
500N
7275
1793
9609
1TR
1160
2,5TR
51963
58251
28541
88442
70911
68098
87149
5TR
29347
86262
10TR
83622
40TR
01067
ĐB
41309

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 11/04/16

009 09 551
111 11 667 62 63 60
222 775 71
38
447 41 42 49 998 93

Phú Yên - 11/04/16

0123456789
1160
71
811
8251
8541
0911
8442
6262
3622
1793
1963
7275
9347
1067
8098
9609
7149
1309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
39
250N
778
500N
6870
2085
1422
1TR
7554
2,5TR
51577
34346
50798
54805
87661
29832
80646
5TR
51842
04024
10TR
63674
40TR
64645
ĐB
132883

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 10/04/16

005 554
1661
224 22 774 77 70 78
332 39 883 85
445 42 46 46 998

Khánh Hòa - 10/04/16

0123456789
6870
7661
1422
9832
1842
2883
7554
4024
3674
2085
4805
4645
4346
0646
1577
778
0798
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
30
250N
653
500N
7487
1189
1725
1TR
1946
2,5TR
34540
08998
47585
98836
33046
85385
17073
5TR
78921
71448
10TR
07267
40TR
34692
ĐB
157553

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 10/04/16

0553 53
1667
221 25 773
336 30 885 85 87 89
448 40 46 46 992 98

Kon Tum - 10/04/16

0123456789
30
4540
8921
4692
653
7073
7553
1725
7585
5385
1946
8836
3046
7487
7267
8998
1448
1189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
11
250N
591
500N
6838
9373
1052
1TR
1939
2,5TR
65076
41895
75026
79341
36139
72424
02225
5TR
47651
38253
10TR
97747
40TR
93840
ĐB
01971

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/04/16

0551 53 52
111 6
226 24 25 771 76 73
339 39 38 8
440 47 41 995 91

Đà Nẵng - 09/04/16

0123456789
3840
11
591
9341
7651
1971
1052
9373
8253
2424
1895
2225
5076
5026
7747
6838
1939
6139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
35
250N
073
500N
1782
3724
5260
1TR
2211
2,5TR
89001
96421
84306
04103
84171
28191
68296
5TR
48122
62168
10TR
34624
40TR
80308
ĐB
85651

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 09/04/16

008 01 06 03 551
111 668 60
224 22 21 24 771 73
335 882
4991 96

Quảng Ngãi - 09/04/16

0123456789
5260
2211
9001
6421
4171
8191
5651
1782
8122
073
4103
3724
4624
35
4306
8296
2168
0308
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
75
250N
705
500N
6050
5498
5613
1TR
7742
2,5TR
78901
26649
59057
43900
18103
88602
14975
5TR
84280
76523
10TR
07422
40TR
91575
ĐB
78018

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 09/04/16

001 00 03 02 05 557 50
118 13 6
222 23 775 75 75
3880
449 42 998

Đắk Nông - 09/04/16

0123456789
6050
3900
4280
8901
7742
8602
7422
5613
8103
6523
75
705
4975
1575
9057
5498
8018
6649
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1