• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
00
250N
403
500N
7229
4919
1369
1TR
2599
2,5TR
85149
85319
26850
36121
12226
88325
80157
5TR
72583
16773
10TR
52925
40TR
58643
ĐB
484477

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 10/12/15

003 00 550 57
119 19 669
225 21 26 25 29 777 73
3883
443 49 999

Bình Định - 10/12/15

0123456789
00
6850
6121
403
2583
6773
8643
8325
2925
2226
0157
4477
7229
4919
1369
2599
5149
5319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
35
250N
522
500N
2929
8127
5876
1TR
0159
2,5TR
34248
75826
88276
95195
85082
15623
24070
5TR
54245
85103
10TR
64747
40TR
58665
ĐB
756419

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 10/12/15

003 559
119 665
226 23 29 27 22 776 70 76
335 882
447 45 48 995

Quảng Bình - 10/12/15

0123456789
4070
522
5082
5623
5103
35
5195
4245
8665
5876
5826
8276
8127
4747
4248
2929
0159
6419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
43
250N
688
500N
2526
0064
2544
1TR
2729
2,5TR
64745
76920
42101
56156
81143
17438
25692
5TR
43822
03114
10TR
12928
40TR
48134
ĐB
466288

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 10/12/15

001 556
114 664
228 22 20 29 26 7
334 38 888 88
445 43 44 43 992

Quảng Trị - 10/12/15

0123456789
6920
2101
5692
3822
43
1143
0064
2544
3114
8134
4745
2526
6156
688
7438
2928
6288
2729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
39
250N
035
500N
5432
0344
7848
1TR
6660
2,5TR
95801
39530
02120
97653
40004
03928
72757
5TR
72019
78346
10TR
63986
40TR
80002
ĐB
157777

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/12/15

002 01 04 553 57
119 660
220 28 777
330 32 35 39 886
446 44 48 9

Đà Nẵng - 09/12/15

0123456789
6660
9530
2120
5801
5432
0002
7653
0344
0004
035
8346
3986
2757
7777
7848
3928
39
2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
20
250N
422
500N
3519
0019
4207
1TR
5226
2,5TR
34512
86068
56197
08110
52317
40131
40082
5TR
57245
29196
10TR
24575
40TR
17223
ĐB
922218

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 09/12/15

007 5
118 12 10 17 19 19 668
223 26 22 20 775
331 882
445 996 97

Khánh Hòa - 09/12/15

0123456789
20
8110
0131
422
4512
0082
7223
7245
4575
5226
9196
4207
6197
2317
6068
2218
3519
0019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
83
250N
333
500N
3362
6484
4592
1TR
6565
2,5TR
35914
35963
58068
33625
13972
60855
26521
5TR
74449
32576
10TR
29946
40TR
47536
ĐB
580159

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 08/12/15

0559 55
114 663 68 65 62
225 21 776 72
336 33 884 83
446 49 992

Đắk Lắk - 08/12/15

0123456789
6521
3362
4592
3972
83
333
5963
6484
5914
6565
3625
0855
2576
9946
7536
8068
4449
0159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
63
250N
050
500N
9026
1981
7911
1TR
3568
2,5TR
29887
60467
68281
65177
27948
48402
28481
5TR
15851
65963
10TR
36614
40TR
79151
ĐB
213482

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 08/12/15

002 551 51 50
114 11 663 67 68 63
226 777
3882 87 81 81 81
448 9

Quảng Nam - 08/12/15

0123456789
050
1981
7911
8281
8481
5851
9151
8402
3482
63
5963
6614
9026
9887
0467
5177
3568
7948
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1