• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 01:15:22 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
69
250N
007
500N
6193
8099
5227
1TR
6823
2,5TR
58149
90465
13102
43150
36418
07312
01366
5TR
55425
63460
10TR
71577
40TR
29075
ĐB
44715

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 10/09/16

002 07 550
115 18 12 660 65 66 69
225 23 27 775 77
38
449 993 99

Đà Nẵng - 10/09/16

0123456789
3150
3460
3102
7312
6193
6823
0465
5425
9075
4715
1366
007
5227
1577
6418
69
8099
8149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
34
250N
017
500N
1775
9302
0285
1TR
1369
2,5TR
88573
74479
38478
57368
12225
47500
65452
5TR
64777
85111
10TR
86415
40TR
55617
ĐB
37092

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 10/09/16

000 02 552
117 15 11 17 668 69
225 777 73 79 78 75
334 885
4992

Quảng Ngãi - 10/09/16

0123456789
7500
5111
9302
5452
7092
8573
34
1775
0285
2225
6415
017
4777
5617
8478
7368
1369
4479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
84
250N
814
500N
8618
0346
6380
1TR
9262
2,5TR
91468
99516
37307
56873
68809
21977
23533
5TR
53512
11042
10TR
82771
40TR
61401
ĐB
61286

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 10/09/16

001 07 09 5
112 16 18 14 668 62
2771 73 77
333 886 80 84
442 46 9

Đắk Nông - 10/09/16

0123456789
6380
2771
1401
9262
3512
1042
6873
3533
84
814
0346
9516
1286
7307
1977
8618
1468
8809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
81
250N
117
500N
1623
9421
6076
1TR
4430
2,5TR
48850
01834
17624
21659
67277
10922
77443
5TR
79987
96684
10TR
36266
40TR
23015
ĐB
61682

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 09/09/16

0550 59
115 17 666
224 22 23 21 777 76
334 30 882 87 84 81
443 9

Gia Lai - 09/09/16

0123456789
4430
8850
81
9421
0922
1682
1623
7443
1834
7624
6684
3015
6076
6266
117
7277
9987
1659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
88
250N
979
500N
7091
2733
1751
1TR
9246
2,5TR
75882
38978
43121
82116
04435
00462
84836
5TR
26698
78467
10TR
93305
40TR
51922
ĐB
88966

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 09/09/16

005 551
116 666 67 62
222 21 778 79
335 36 33 882 88
446 998 91

Ninh Thuận - 09/09/16

0123456789
7091
1751
3121
5882
0462
1922
2733
4435
3305
9246
2116
4836
8966
8467
88
8978
6698
979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
55
250N
643
500N
8071
4943
2104
1TR
3526
2,5TR
71587
84089
53664
75555
84207
56231
01828
5TR
47831
44024
10TR
85235
40TR
46201
ĐB
92407

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 08/09/16

007 01 07 04 555 55
1664
224 28 26 771
335 31 31 887 89
443 43 9

Bình Định - 08/09/16

0123456789
8071
6231
7831
6201
643
4943
2104
3664
4024
55
5555
5235
3526
1587
4207
2407
1828
4089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
84
250N
994
500N
4163
4369
7708
1TR
3649
2,5TR
58876
57709
54137
09586
32399
42487
19733
5TR
60226
68146
10TR
95264
40TR
67228
ĐB
27971

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 08/09/16

009 08 5
1664 63 69
228 26 771 76
337 33 886 87 84
446 49 999 94

Quảng Bình - 08/09/16

0123456789
7971
4163
9733
84
994
5264
8876
9586
0226
8146
4137
2487
7708
7228
4369
3649
7709
2399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
36
250N
314
500N
9564
1347
5582
1TR
9444
2,5TR
96665
57334
94632
22987
68218
91464
60147
5TR
11088
54320
10TR
90378
40TR
90747
ĐB
51221

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 08/09/16

05
118 14 665 64 64
221 20 778
334 32 36 888 87 82
447 47 44 47 9

Quảng Trị - 08/09/16

0123456789
4320
1221
5582
4632
314
9564
9444
7334
1464
6665
36
1347
2987
0147
0747
8218
1088
0378
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1