• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
37
250N
134
500N
3286
6663
2642
1TR
7830
2,5TR
43864
15004
45583
96244
61541
24961
01565
5TR
73624
50878
10TR
80179
40TR
73416
ĐB
73904

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 10/08/16

004 04 5
116 664 61 65 63
224 779 78
330 34 37 883 86
444 41 42 9

Đà Nẵng - 10/08/16

0123456789
7830
1541
4961
2642
6663
5583
134
3864
5004
6244
3624
3904
1565
3286
3416
37
0878
0179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
52
250N
567
500N
8588
7046
5159
1TR
4121
2,5TR
69264
89056
66000
66436
10062
43534
67297
5TR
38616
31000
10TR
88175
40TR
59201
ĐB
12492

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 10/08/16

001 00 00 556 59 52
116 664 62 67
221 775
336 34 888
446 992 97

Khánh Hòa - 10/08/16

0123456789
6000
1000
4121
9201
52
0062
2492
9264
3534
8175
7046
9056
6436
8616
567
7297
8588
5159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
33
250N
461
500N
9464
4028
5147
1TR
7695
2,5TR
29566
07604
16967
21777
45803
55254
47095
5TR
51724
58956
10TR
07371
40TR
71145
ĐB
91210

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 09/08/16

004 03 556 54
110 666 67 64 61
224 28 771 77
333 8
445 47 995 95

Đắk Lắk - 09/08/16

0123456789
1210
461
7371
33
5803
9464
7604
5254
1724
7695
7095
1145
9566
8956
5147
6967
1777
4028
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
76
250N
343
500N
9360
5485
7708
1TR
4127
2,5TR
15974
72170
75375
81915
70956
66760
69062
5TR
84280
03114
10TR
02191
40TR
17909
ĐB
47792

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 09/08/16

009 08 556
114 15 660 62 60
227 774 70 75 76
3880 85
443 992 91

Quảng Nam - 09/08/16

0123456789
9360
2170
6760
4280
2191
9062
7792
343
5974
3114
5485
5375
1915
76
0956
4127
7708
7909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
11
250N
157
500N
8840
1584
7709
1TR
2845
2,5TR
71545
68547
26718
55211
42067
46687
79340
5TR
14474
89565
10TR
37968
40TR
97116
ĐB
62349

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 08/08/16

009 557
116 18 11 11 668 65 67
2774
3887 84
449 45 47 40 45 40 9

Thừa T. Huế - 08/08/16

0123456789
8840
9340
11
5211
1584
4474
2845
1545
9565
7116
157
8547
2067
6687
6718
7968
7709
2349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
57
250N
289
500N
7718
9770
2803
1TR
4031
2,5TR
95278
70309
13599
41820
89184
35617
06535
5TR
82320
95496
10TR
75596
40TR
19212
ĐB
90681

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 08/08/16

009 03 557
112 17 18 6
220 20 778 70
335 31 881 84 89
4996 96 99

Phú Yên - 08/08/16

0123456789
9770
1820
2320
4031
0681
9212
2803
9184
6535
5496
5596
57
5617
7718
5278
289
0309
3599
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1