• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 09:40:07 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
10
250N
667
500N
2845
3062
5592
1TR
6013
2,5TR
01995
13819
27054
65520
51063
54242
63781
5TR
43507
00244
10TR
76189
40TR
71967
ĐB
91763

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 10/05/16

007 554
119 13 10 663 67 63 62 67
220 7
3889 81
444 42 45 995 92

Đắk Lắk - 10/05/16

0123456789
10
5520
3781
3062
5592
4242
6013
1063
1763
7054
0244
2845
1995
667
3507
1967
3819
6189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
32
250N
044
500N
9346
1665
7477
1TR
1395
2,5TR
75586
10456
39921
32462
87884
20390
24022
5TR
55610
81531
10TR
68203
40TR
91553
ĐB
15590

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 10/05/16

003 553 56
110 662 65
221 22 777
331 32 886 84
446 44 990 90 95

Quảng Nam - 10/05/16

0123456789
0390
5610
5590
9921
1531
32
2462
4022
8203
1553
044
7884
1665
1395
9346
5586
0456
7477
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
94
250N
498
500N
7225
9954
4953
1TR
3455
2,5TR
38230
40521
74393
78516
19031
87103
74393
5TR
30009
68848
10TR
87142
40TR
83249
ĐB
76346

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 09/05/16

009 03 555 54 53
116 6
221 25 7
330 31 8
446 49 42 48 993 93 98 94

Thừa T. Huế - 09/05/16

0123456789
8230
0521
9031
7142
4953
4393
7103
4393
94
9954
7225
3455
8516
6346
498
8848
0009
3249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
01
250N
031
500N
3616
4567
8337
1TR
0238
2,5TR
80121
97864
74413
62690
46866
04054
09382
5TR
90576
05306
10TR
48565
40TR
98389
ĐB
69830

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 09/05/16

006 01 554
113 16 665 64 66 67
221 776
330 38 37 31 889 82
4990

Phú Yên - 09/05/16

0123456789
2690
9830
01
031
0121
9382
4413
7864
4054
8565
3616
6866
0576
5306
4567
8337
0238
8389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
89
250N
629
500N
0862
0566
0717
1TR
0460
2,5TR
10829
29543
15486
85294
63684
32271
85065
5TR
12833
95308
10TR
75186
40TR
22191
ĐB
25396

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 08/05/16

008 5
117 665 60 62 66
229 29 771
333 886 86 84 89
443 996 91 94

Khánh Hòa - 08/05/16

0123456789
0460
2271
2191
0862
9543
2833
5294
3684
5065
0566
5486
5186
5396
0717
5308
89
629
0829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
06
250N
072
500N
3554
9285
5905
1TR
3321
2,5TR
00209
53543
19799
75695
54721
69540
31786
5TR
92618
89138
10TR
83268
40TR
07540
ĐB
70879

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 08/05/16

009 05 06 554
118 668
221 21 779 72
338 886 85
440 43 40 999 95

Kon Tum - 08/05/16

0123456789
9540
7540
3321
4721
072
3543
3554
9285
5905
5695
06
1786
2618
9138
3268
0209
9799
0879
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1