• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 01:41:01 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
65
250N
264
500N
0450
0489
4963
1TR
0198
2,5TR
80056
28503
98554
88861
24042
37816
26279
5TR
86836
67041
10TR
92340
40TR
69693
ĐB
539683

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 10/02/16

003 556 54 50
116 661 63 64 65
2779
336 883 89
440 41 42 993 98

Đà Nẵng - 10/02/16

0123456789
0450
2340
8861
7041
4042
4963
8503
9693
9683
264
8554
65
0056
7816
6836
0198
0489
6279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
32
250N
444
500N
3042
6997
2868
1TR
5009
2,5TR
64783
88898
72898
26374
87592
06524
05361
5TR
14386
28677
10TR
66394
40TR
42183
ĐB
254690

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 10/02/16

009 5
1661 68
224 777 74
332 883 86 83
442 44 990 94 98 98 92 97

Khánh Hòa - 10/02/16

0123456789
4690
5361
32
3042
7592
4783
2183
444
6374
6524
6394
4386
6997
8677
2868
8898
2898
5009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
09
250N
322
500N
1648
1865
7899
1TR
5549
2,5TR
56863
69315
80486
74399
32422
79888
06871
5TR
95583
22827
10TR
09651
40TR
62559
ĐB
027702

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 09/02/16

002 09 559 51
115 663 65
227 22 22 771
3883 86 88
449 48 999 99

Đắk Lắk - 09/02/16

0123456789
6871
9651
322
2422
7702
6863
5583
1865
9315
0486
2827
1648
9888
09
7899
5549
4399
2559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
94
250N
024
500N
7854
3006
3222
1TR
4233
2,5TR
89013
95056
20843
50857
20819
24217
00441
5TR
42950
77133
10TR
86827
40TR
87933
ĐB
893502

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 09/02/16

002 06 550 56 57 54
113 19 17 6
227 22 24 7
333 33 33 8
443 41 994

Quảng Nam - 09/02/16

0123456789
2950
0441
3222
3502
4233
9013
0843
7133
7933
94
024
7854
3006
5056
0857
4217
6827
0819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
63
250N
998
500N
4618
9097
0808
1TR
8252
2,5TR
63233
81401
05296
10604
52412
52946
36808
5TR
21961
84578
10TR
15930
40TR
92165
ĐB
410613

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 08/02/16

001 04 08 08 552
113 12 18 665 61 63
2778
330 33 8
446 996 97 98

Thừa T. Huế - 08/02/16

0123456789
5930
1401
1961
8252
2412
63
3233
0613
0604
2165
5296
2946
9097
998
4618
0808
6808
4578
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
78
250N
285
500N
6166
3478
6700
1TR
9473
2,5TR
55225
46431
27494
54963
98733
90841
35601
5TR
75505
31564
10TR
49783
40TR
27888
ĐB
248533

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 08/02/16

005 01 00 5
1664 63 66
225 773 78 78
333 31 33 888 83 85
441 994

Phú Yên - 08/02/16

0123456789
6700
6431
0841
5601
9473
4963
8733
9783
8533
7494
1564
285
5225
5505
6166
78
3478
7888
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1