• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 04:58:42 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
91
250N
392
500N
6709
6881
9906
1TR
4570
2,5TR
56397
57557
72575
38500
15015
23508
83097
5TR
23308
86299
10TR
22803
40TR
30479
ĐB
701052

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 10/01/16

003 08 00 08 09 06 552 57
115 6
2779 75 70
3881
4999 97 97 92 91

Khánh Hòa - 10/01/16

0123456789
4570
8500
91
6881
392
1052
2803
2575
5015
9906
6397
7557
3097
3508
3308
6709
6299
0479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
43
250N
797
500N
5007
5003
8965
1TR
5953
2,5TR
95061
79448
86927
21887
51404
30969
53827
5TR
24413
42690
10TR
25242
40TR
46048
ĐB
846800

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 10/01/16

000 04 07 03 553
113 661 69 65
227 27 7
3887
448 42 48 43 990 97

Kon Tum - 10/01/16

0123456789
2690
6800
5061
5242
43
5003
5953
4413
1404
8965
797
5007
6927
1887
3827
9448
6048
0969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
64
250N
806
500N
1084
3735
1736
1TR
5897
2,5TR
71877
99906
32824
12947
56649
81144
93009
5TR
12635
04379
10TR
24459
40TR
06953
ĐB
863255

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/01/16

006 09 06 555 53 59
1664
224 779 77
335 35 36 884
447 49 44 997

Đà Nẵng - 09/01/16

0123456789
6953
64
1084
2824
1144
3735
2635
3255
806
1736
9906
5897
1877
2947
6649
3009
4379
4459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
06
250N
784
500N
5452
5870
2601
1TR
7549
2,5TR
35579
22220
96379
84226
12812
25168
85235
5TR
76490
92437
10TR
73768
40TR
49166
ĐB
587744

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 09/01/16

001 06 552
112 666 68 68
220 26 779 79 70
337 35 884
444 49 990

Quảng Ngãi - 09/01/16

0123456789
5870
2220
6490
2601
5452
2812
784
7744
5235
06
4226
9166
2437
5168
3768
7549
5579
6379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
80
250N
919
500N
8219
2540
2792
1TR
4889
2,5TR
36603
28477
03968
65557
57383
18592
63231
5TR
34540
97773
10TR
83316
40TR
65243
ĐB
669026

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 09/01/16

003 557
116 19 19 668
226 773 77
331 883 89 80
443 40 40 992 92

Đắk Nông - 09/01/16

0123456789
80
2540
4540
3231
2792
8592
6603
7383
7773
5243
3316
9026
8477
5557
3968
919
8219
4889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
50
250N
427
500N
1354
7344
8901
1TR
2272
2,5TR
92135
97310
90515
39900
08114
88878
92315
5TR
80933
16735
10TR
78639
40TR
14191
ĐB
377402

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 08/01/16

002 00 01 554 50
110 15 14 15 6
227 778 72
339 33 35 35 8
444 991

Gia Lai - 08/01/16

0123456789
50
7310
9900
8901
4191
2272
7402
0933
1354
7344
8114
2135
0515
2315
6735
427
8878
8639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
42
250N
982
500N
0466
8893
3767
1TR
0315
2,5TR
71971
99881
38732
62209
48433
28848
05500
5TR
23962
56620
10TR
42437
40TR
73620
ĐB
076623

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 08/01/16

009 00 5
115 662 66 67
223 20 20 771
337 32 33 881 82
448 42 993

Ninh Thuận - 08/01/16

0123456789
5500
6620
3620
1971
9881
42
982
8732
3962
8893
8433
6623
0315
0466
3767
2437
8848
2209
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1