• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé: *
100N
82
250N
994
500N
9102
0525
8149
1TR
1218
2,5TR
76345
45616
95291
49865
43604
67287
51498
5TR
05813
59755
10TR
25375
40TR
51160
ĐB
39209

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 09/10/16

009 04 02 555
113 16 18 660 65
225 775
3887 82
445 49 991 98 94

Khánh Hòa - 09/10/16

0123456789
1160
5291
82
9102
5813
994
3604
0525
6345
9865
9755
5375
5616
7287
1218
1498
8149
9209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé: *
100N
87
250N
632
500N
4704
7757
1476
1TR
1585
2,5TR
04938
80791
41261
20231
48369
46689
88795
5TR
39003
63502
10TR
74784
40TR
46279
ĐB
36921

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 09/10/16

003 02 04 557
1661 69
221 779 76
338 31 32 884 89 85 87
4991 95

Kon Tum - 09/10/16

0123456789
0791
1261
0231
6921
632
3502
9003
4704
4784
1585
8795
1476
87
7757
4938
8369
6689
6279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé: *
100N
73
250N
729
500N
7173
3846
2313
1TR
7744
2,5TR
27559
55464
00237
13038
03377
48813
74956
5TR
12916
68721
10TR
70269
40TR
14842
ĐB
21712

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 08/10/16

0559 56
112 16 13 13 669 64
221 29 777 73 73
337 38 8
442 44 46 9

Đà Nẵng - 08/10/16

0123456789
8721
4842
1712
73
7173
2313
8813
7744
5464
3846
4956
2916
0237
3377
3038
729
7559
0269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé: *
100N
70
250N
343
500N
4864
6874
6069
1TR
5746
2,5TR
72579
76038
42516
88201
18466
06023
57950
5TR
60325
36767
10TR
34657
40TR
01011
ĐB
83720

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 08/10/16

001 557 50
111 16 667 66 64 69
220 25 23 779 74 70
338 8
446 43 9

Quảng Ngãi - 08/10/16

0123456789
70
7950
3720
8201
1011
343
6023
4864
6874
0325
5746
2516
8466
6767
4657
6038
6069
2579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé: *
100N
48
250N
572
500N
6629
1662
3677
1TR
7610
2,5TR
79645
48635
70391
61823
86787
92121
67296
5TR
56141
37656
10TR
83733
40TR
90345
ĐB
89932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 08/10/16

0556
110 662
223 21 29 777 72
332 33 35 887
445 41 45 48 991 96

Đắk Nông - 08/10/16

0123456789
7610
0391
2121
6141
572
1662
9932
1823
3733
9645
8635
0345
7296
7656
3677
6787
48
6629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé: *
100N
62
250N
258
500N
4239
6165
3747
1TR
4828
2,5TR
05518
35767
49015
15865
61840
12971
97238
5TR
52059
86834
10TR
38046
40TR
25233
ĐB
37796

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 07/10/16

0559 58
118 15 667 65 65 62
228 771
333 34 38 39 8
446 40 47 996

Gia Lai - 07/10/16

0123456789
1840
2971
62
5233
6834
6165
9015
5865
8046
7796
3747
5767
258
4828
5518
7238
4239
2059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé: *
100N
72
250N
312
500N
0787
0279
1624
1TR
0082
2,5TR
81922
23155
30314
47947
10889
53172
12998
5TR
87764
92017
10TR
58672
40TR
24895
ĐB
06689

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 07/10/16

0555
117 14 12 664
222 24 772 72 79 72
3889 89 82 87
447 995 98

Ninh Thuận - 07/10/16

0123456789
72
312
0082
1922
3172
8672
1624
0314
7764
3155
4895
0787
7947
2017
2998
0279
0889
6689
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1