• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 01:15:14 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
11
250N
591
500N
6838
9373
1052
1TR
1939
2,5TR
65076
41895
75026
79341
36139
72424
02225
5TR
47651
38253
10TR
97747
40TR
93840
ĐB
01971

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/04/16

0551 53 52
111 6
226 24 25 771 76 73
339 39 38 8
440 47 41 995 91

Đà Nẵng - 09/04/16

0123456789
3840
11
591
9341
7651
1971
1052
9373
8253
2424
1895
2225
5076
5026
7747
6838
1939
6139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
35
250N
073
500N
1782
3724
5260
1TR
2211
2,5TR
89001
96421
84306
04103
84171
28191
68296
5TR
48122
62168
10TR
34624
40TR
80308
ĐB
85651

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 09/04/16

008 01 06 03 551
111 668 60
224 22 21 24 771 73
335 882
4991 96

Quảng Ngãi - 09/04/16

0123456789
5260
2211
9001
6421
4171
8191
5651
1782
8122
073
4103
3724
4624
35
4306
8296
2168
0308
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
75
250N
705
500N
6050
5498
5613
1TR
7742
2,5TR
78901
26649
59057
43900
18103
88602
14975
5TR
84280
76523
10TR
07422
40TR
91575
ĐB
78018

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 09/04/16

001 00 03 02 05 557 50
118 13 6
222 23 775 75 75
3880
449 42 998

Đắk Nông - 09/04/16

0123456789
6050
3900
4280
8901
7742
8602
7422
5613
8103
6523
75
705
4975
1575
9057
5498
8018
6649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
29
250N
853
500N
1990
1291
0526
1TR
9877
2,5TR
46975
50508
19836
53122
84709
57949
67328
5TR
52376
26840
10TR
74497
40TR
24363
ĐB
79073

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 08/04/16

008 09 553
1663
222 28 26 29 773 76 75 77
336 8
440 49 997 90 91

Gia Lai - 08/04/16

0123456789
1990
6840
1291
3122
853
4363
9073
6975
0526
9836
2376
9877
4497
0508
7328
29
4709
7949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
20
250N
688
500N
3246
0849
3160
1TR
8543
2,5TR
84332
87361
04824
41329
90654
31528
01879
5TR
92340
59386
10TR
13562
40TR
36783
ĐB
48763

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 08/04/16

0554
1663 62 61 60
224 29 28 20 779
332 883 86 88
440 43 46 49 9

Ninh Thuận - 08/04/16

0123456789
20
3160
2340
7361
4332
3562
8543
6783
8763
4824
0654
3246
9386
688
1528
0849
1329
1879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
68
250N
776
500N
1083
3868
9604
1TR
0560
2,5TR
27220
30457
33165
21087
89022
32807
83215
5TR
78603
34554
10TR
02113
40TR
29848
ĐB
73769

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 07/04/16

003 07 04 554 57
113 15 669 65 60 68 68
220 22 776
3887 83
448 9

Bình Định - 07/04/16

0123456789
0560
7220
9022
1083
8603
2113
9604
4554
3165
3215
776
0457
1087
2807
68
3868
9848
3769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
11
250N
862
500N
2196
3085
2027
1TR
2227
2,5TR
66721
47025
71599
49599
11878
58985
16537
5TR
91637
89360
10TR
66567
40TR
48967
ĐB
95029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 07/04/16

05
111 667 67 60 62
229 21 25 27 27 778
337 37 885 85
4999 99 96

Quảng Bình - 07/04/16

0123456789
9360
11
6721
862
3085
7025
8985
2196
2027
2227
6537
1637
6567
8967
1878
1599
9599
5029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
05
250N
042
500N
5254
9130
9435
1TR
3264
2,5TR
57259
51159
91327
70164
62851
76248
09812
5TR
01439
06470
10TR
45450
40TR
28161
ĐB
95313

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 07/04/16

005 550 59 59 51 54
113 12 661 64 64
227 770
339 30 35 8
448 42 9

Quảng Trị - 07/04/16

0123456789
9130
6470
5450
2851
8161
042
9812
5313
5254
3264
0164
05
9435
1327
6248
7259
1159
1439
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1