• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 13:50:13 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
06
250N
494
500N
6555
3989
7426
1TR
1255
2,5TR
16140
58256
30353
32660
05804
32749
52057
5TR
93401
90045
10TR
40906
40TR
84192
ĐB
133866

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/03/16

006 01 04 06 556 53 57 55 55
1666 60
226 7
3889
445 40 49 992 94

Đà Nẵng - 09/03/16

0123456789
6140
2660
3401
4192
0353
494
5804
6555
1255
0045
06
7426
8256
0906
3866
2057
3989
2749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
69
250N
195
500N
7765
3546
4365
1TR
8421
2,5TR
20412
34457
34066
58680
35748
23363
68046
5TR
38003
60749
10TR
30877
40TR
46596
ĐB
574915

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 09/03/16

003 557
115 12 666 63 65 65 69
221 777
3880
449 48 46 46 996 95

Khánh Hòa - 09/03/16

0123456789
8680
8421
0412
3363
8003
195
7765
4365
4915
3546
4066
8046
6596
4457
0877
5748
69
0749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
94
250N
358
500N
6118
0861
3367
1TR
9791
2,5TR
25258
09934
55537
00285
53872
77264
62655
5TR
79667
03681
10TR
51959
40TR
39645
ĐB
484013

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 08/03/16

0559 58 55 58
113 18 667 64 61 67
2772
334 37 881 85
445 991 94

Đắk Lắk - 08/03/16

0123456789
0861
9791
3681
3872
4013
94
9934
7264
0285
2655
9645
3367
5537
9667
358
6118
5258
1959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
52
250N
915
500N
0571
2984
3312
1TR
1266
2,5TR
39941
44825
27596
63574
97869
41917
13864
5TR
03703
97481
10TR
35070
40TR
53004
ĐB
462979

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 08/03/16

004 03 552
117 12 15 669 64 66
225 779 70 74 71
3881 84
441 996

Quảng Nam - 08/03/16

0123456789
5070
0571
9941
7481
52
3312
3703
2984
3574
3864
3004
915
4825
1266
7596
1917
7869
2979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
49
250N
264
500N
1631
8184
4238
1TR
5245
2,5TR
17829
73263
96281
68425
35633
77863
69535
5TR
07256
15668
10TR
60203
40TR
34138
ĐB
924962

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 07/03/16

003 556
1662 68 63 63 64
229 25 7
338 33 35 31 38 881 84
445 49 9

Thừa T. Huế - 07/03/16

0123456789
1631
6281
4962
3263
5633
7863
0203
264
8184
5245
8425
9535
7256
4238
5668
4138
49
7829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
84
250N
355
500N
5934
4463
3486
1TR
2119
2,5TR
84794
24576
17788
08828
16484
70119
72489
5TR
42343
07977
10TR
64377
40TR
10668
ĐB
799866

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 07/03/16

0555
119 19 666 68 63
228 777 77 76
334 888 84 89 86 84
443 994

Phú Yên - 07/03/16

0123456789
4463
2343
84
5934
4794
6484
355
3486
4576
9866
7977
4377
7788
8828
0668
2119
0119
2489
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1