• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
64
250N
806
500N
1084
3735
1736
1TR
5897
2,5TR
71877
99906
32824
12947
56649
81144
93009
5TR
12635
04379
10TR
24459
40TR
06953
ĐB
863255

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/01/16

006 09 06 555 53 59
1664
224 779 77
335 35 36 884
447 49 44 997

Đà Nẵng - 09/01/16

0123456789
6953
64
1084
2824
1144
3735
2635
3255
806
1736
9906
5897
1877
2947
6649
3009
4379
4459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
06
250N
784
500N
5452
5870
2601
1TR
7549
2,5TR
35579
22220
96379
84226
12812
25168
85235
5TR
76490
92437
10TR
73768
40TR
49166
ĐB
587744

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 09/01/16

001 06 552
112 666 68 68
220 26 779 79 70
337 35 884
444 49 990

Quảng Ngãi - 09/01/16

0123456789
5870
2220
6490
2601
5452
2812
784
7744
5235
06
4226
9166
2437
5168
3768
7549
5579
6379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
80
250N
919
500N
8219
2540
2792
1TR
4889
2,5TR
36603
28477
03968
65557
57383
18592
63231
5TR
34540
97773
10TR
83316
40TR
65243
ĐB
669026

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 09/01/16

003 557
116 19 19 668
226 773 77
331 883 89 80
443 40 40 992 92

Đắk Nông - 09/01/16

0123456789
80
2540
4540
3231
2792
8592
6603
7383
7773
5243
3316
9026
8477
5557
3968
919
8219
4889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
50
250N
427
500N
1354
7344
8901
1TR
2272
2,5TR
92135
97310
90515
39900
08114
88878
92315
5TR
80933
16735
10TR
78639
40TR
14191
ĐB
377402

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 08/01/16

002 00 01 554 50
110 15 14 15 6
227 778 72
339 33 35 35 8
444 991

Gia Lai - 08/01/16

0123456789
50
7310
9900
8901
4191
2272
7402
0933
1354
7344
8114
2135
0515
2315
6735
427
8878
8639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
42
250N
982
500N
0466
8893
3767
1TR
0315
2,5TR
71971
99881
38732
62209
48433
28848
05500
5TR
23962
56620
10TR
42437
40TR
73620
ĐB
076623

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 08/01/16

009 00 5
115 662 66 67
223 20 20 771
337 32 33 881 82
448 42 993

Ninh Thuận - 08/01/16

0123456789
5500
6620
3620
1971
9881
42
982
8732
3962
8893
8433
6623
0315
0466
3767
2437
8848
2209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
02
250N
322
500N
5418
6642
6784
1TR
0622
2,5TR
46174
18502
98221
68061
19020
35912
86281
5TR
22299
93038
10TR
82190
40TR
06293
ĐB
126922

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 07/01/16

002 02 5
112 18 661
222 21 20 22 22 774
338 881 84
442 993 90 99

Bình Định - 07/01/16

0123456789
9020
2190
8221
8061
6281
02
322
6642
0622
8502
5912
6922
6293
6784
6174
5418
3038
2299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
31
250N
082
500N
9696
3353
4436
1TR
8447
2,5TR
11590
36127
61142
37683
82430
43588
83826
5TR
34171
11133
10TR
60683
40TR
89451
ĐB
087640

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 07/01/16

0551 53
16
227 26 771
333 30 36 31 883 83 88 82
440 42 47 990 96

Quảng Bình - 07/01/16

0123456789
1590
2430
7640
31
4171
9451
082
1142
3353
7683
1133
0683
9696
4436
3826
8447
6127
3588
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
56
250N
711
500N
3813
3946
9692
1TR
2387
2,5TR
51415
68943
06804
81333
63566
87139
05167
5TR
02326
28878
10TR
65268
40TR
38534
ĐB
157192

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 07/01/16

004 556
115 13 11 668 66 67
226 778
334 33 39 887
443 46 992 92

Quảng Trị - 07/01/16

0123456789
711
9692
7192
3813
8943
1333
6804
8534
1415
56
3946
3566
2326
2387
5167
8878
5268
7139
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1