• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 00:30:21 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé: *
100N
73
250N
729
500N
7173
3846
2313
1TR
7744
2,5TR
27559
55464
00237
13038
03377
48813
74956
5TR
12916
68721
10TR
70269
40TR
14842
ĐB
21712

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 08/10/16

0559 56
112 16 13 13 669 64
221 29 777 73 73
337 38 8
442 44 46 9

Đà Nẵng - 08/10/16

0123456789
8721
4842
1712
73
7173
2313
8813
7744
5464
3846
4956
2916
0237
3377
3038
729
7559
0269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé: *
100N
70
250N
343
500N
4864
6874
6069
1TR
5746
2,5TR
72579
76038
42516
88201
18466
06023
57950
5TR
60325
36767
10TR
34657
40TR
01011
ĐB
83720

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 08/10/16

001 557 50
111 16 667 66 64 69
220 25 23 779 74 70
338 8
446 43 9

Quảng Ngãi - 08/10/16

0123456789
70
7950
3720
8201
1011
343
6023
4864
6874
0325
5746
2516
8466
6767
4657
6038
6069
2579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé: *
100N
48
250N
572
500N
6629
1662
3677
1TR
7610
2,5TR
79645
48635
70391
61823
86787
92121
67296
5TR
56141
37656
10TR
83733
40TR
90345
ĐB
89932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 08/10/16

0556
110 662
223 21 29 777 72
332 33 35 887
445 41 45 48 991 96

Đắk Nông - 08/10/16

0123456789
7610
0391
2121
6141
572
1662
9932
1823
3733
9645
8635
0345
7296
7656
3677
6787
48
6629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé: *
100N
62
250N
258
500N
4239
6165
3747
1TR
4828
2,5TR
05518
35767
49015
15865
61840
12971
97238
5TR
52059
86834
10TR
38046
40TR
25233
ĐB
37796

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 07/10/16

0559 58
118 15 667 65 65 62
228 771
333 34 38 39 8
446 40 47 996

Gia Lai - 07/10/16

0123456789
1840
2971
62
5233
6834
6165
9015
5865
8046
7796
3747
5767
258
4828
5518
7238
4239
2059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé: *
100N
72
250N
312
500N
0787
0279
1624
1TR
0082
2,5TR
81922
23155
30314
47947
10889
53172
12998
5TR
87764
92017
10TR
58672
40TR
24895
ĐB
06689

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 07/10/16

0555
117 14 12 664
222 24 772 72 79 72
3889 89 82 87
447 995 98

Ninh Thuận - 07/10/16

0123456789
72
312
0082
1922
3172
8672
1624
0314
7764
3155
4895
0787
7947
2017
2998
0279
0889
6689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé: *
100N
96
250N
456
500N
7313
7566
4983
1TR
5545
2,5TR
26357
34694
36518
28297
92030
25697
83375
5TR
74702
49590
10TR
46450
40TR
88238
ĐB
60184

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 06/10/16

002 550 57 56
118 13 666
2775
338 30 884 83
445 990 94 97 97 96

Bình Định - 06/10/16

0123456789
2030
9590
6450
4702
7313
4983
4694
0184
5545
3375
96
456
7566
6357
8297
5697
6518
8238
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé: *
100N
08
250N
725
500N
1224
4282
6917
1TR
1629
2,5TR
44330
39868
44241
02440
01721
20510
16279
5TR
61061
82791
10TR
41482
40TR
48587
ĐB
13305

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 06/10/16

005 08 5
110 17 661 68
221 29 24 25 779
330 887 82 82
441 40 991

Quảng Bình - 06/10/16

0123456789
4330
2440
0510
4241
1721
1061
2791
4282
1482
1224
725
3305
6917
8587
08
9868
1629
6279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé: *
100N
90
250N
340
500N
3549
9479
1497
1TR
1992
2,5TR
28134
25832
42671
10932
42093
08471
21152
5TR
35951
83116
10TR
49862
40TR
68631
ĐB
82931

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 06/10/16

0551 52
116 662
2771 71 79
331 31 34 32 32 8
449 40 993 92 97 90

Quảng Trị - 06/10/16

0123456789
90
340
2671
8471
5951
8631
2931
1992
5832
0932
1152
9862
2093
8134
3116
1497
3549
9479
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1