• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 13:00:16 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
55
250N
643
500N
8071
4943
2104
1TR
3526
2,5TR
71587
84089
53664
75555
84207
56231
01828
5TR
47831
44024
10TR
85235
40TR
46201
ĐB
92407

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 08/09/16

007 01 07 04 555 55
1664
224 28 26 771
335 31 31 887 89
443 43 9

Bình Định - 08/09/16

0123456789
8071
6231
7831
6201
643
4943
2104
3664
4024
55
5555
5235
3526
1587
4207
2407
1828
4089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
84
250N
994
500N
4163
4369
7708
1TR
3649
2,5TR
58876
57709
54137
09586
32399
42487
19733
5TR
60226
68146
10TR
95264
40TR
67228
ĐB
27971

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 08/09/16

009 08 5
1664 63 69
228 26 771 76
337 33 886 87 84
446 49 999 94

Quảng Bình - 08/09/16

0123456789
7971
4163
9733
84
994
5264
8876
9586
0226
8146
4137
2487
7708
7228
4369
3649
7709
2399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
36
250N
314
500N
9564
1347
5582
1TR
9444
2,5TR
96665
57334
94632
22987
68218
91464
60147
5TR
11088
54320
10TR
90378
40TR
90747
ĐB
51221

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 08/09/16

05
118 14 665 64 64
221 20 778
334 32 36 888 87 82
447 47 44 47 9

Quảng Trị - 08/09/16

0123456789
4320
1221
5582
4632
314
9564
9444
7334
1464
6665
36
1347
2987
0147
0747
8218
1088
0378
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
97
250N
554
500N
6799
6759
5080
1TR
7614
2,5TR
99268
89529
70552
27102
29775
92377
07109
5TR
70416
09415
10TR
94575
40TR
33563
ĐB
87078

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 07/09/16

002 09 552 59 54
116 15 14 663 68
229 778 75 75 77
3880
4999 97

Đà Nẵng - 07/09/16

0123456789
5080
0552
7102
3563
554
7614
9775
9415
4575
0416
97
2377
9268
7078
6799
6759
9529
7109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
07
250N
788
500N
4287
6678
9784
1TR
4550
2,5TR
01210
17868
17121
78912
13299
46581
83537
5TR
99968
93635
10TR
61817
40TR
96480
ĐB
75229

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 07/09/16

007 550
117 10 12 668 68
229 21 778
335 37 880 81 87 84 88
4999

Khánh Hòa - 07/09/16

0123456789
4550
1210
6480
7121
6581
8912
9784
3635
07
4287
3537
1817
788
6678
7868
9968
3299
5229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
32
250N
855
500N
2779
2577
8829
1TR
7023
2,5TR
11457
51655
89855
12285
53327
42876
04179
5TR
40129
31833
10TR
85858
40TR
59637
ĐB
68337

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 06/09/16

0558 57 55 55 55
16
229 27 23 29 776 79 79 77
337 37 33 32 885
49

Đắk Lắk - 06/09/16

0123456789
32
7023
1833
855
1655
9855
2285
2876
2577
1457
3327
9637
8337
5858
2779
8829
4179
0129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
38
250N
023
500N
2770
3341
1968
1TR
3256
2,5TR
78601
59147
63006
17288
52594
88909
25249
5TR
58532
65909
10TR
97036
40TR
36052
ĐB
37435

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 06/09/16

009 01 06 09 552 56
1668
223 770
335 36 32 38 888
447 49 41 994

Quảng Nam - 06/09/16

0123456789
2770
3341
8601
8532
6052
023
2594
7435
3256
3006
7036
9147
38
1968
7288
8909
5249
5909
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1