• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 14:27:42 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
39
250N
317
500N
8538
7564
3723
1TR
7089
2,5TR
07170
66353
22381
42103
74250
32540
30702
5TR
37568
61437
10TR
10028
40TR
61906
ĐB
88071

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 08/07/16

006 03 02 553 50
117 668 64
228 23 771 70
337 38 39 881 89
440 9

Gia Lai - 08/07/16

0123456789
7170
4250
2540
2381
8071
0702
3723
6353
2103
7564
1906
317
1437
8538
7568
0028
39
7089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
47
250N
628
500N
3502
1343
0276
1TR
4220
2,5TR
39834
04964
47227
32083
32744
57828
78485
5TR
23917
59007
10TR
00620
40TR
30428
ĐB
99244

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 08/07/16

007 02 5
117 664
228 20 27 28 20 28 776
334 883 85
444 44 43 47 9

Ninh Thuận - 08/07/16

0123456789
4220
0620
3502
1343
2083
9834
4964
2744
9244
8485
0276
47
7227
3917
9007
628
7828
0428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
08
250N
296
500N
9382
9677
9409
1TR
9254
2,5TR
05799
66622
04757
06380
33718
89547
41721
5TR
42024
11640
10TR
99705
40TR
51391
ĐB
87765

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 07/07/16

005 09 08 557 54
118 665
224 22 21 777
3880 82
440 47 991 99 96

Bình Định - 07/07/16

0123456789
6380
1640
1721
1391
9382
6622
9254
2024
9705
7765
296
9677
4757
9547
08
3718
9409
5799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
03
250N
374
500N
7951
6093
8323
1TR
3788
2,5TR
65868
34308
25472
25014
54960
93880
44327
5TR
26379
90516
10TR
58904
40TR
55531
ĐB
97676

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 07/07/16

004 08 03 551
116 14 668 60
227 23 776 79 72 74
331 880 88
4993

Quảng Bình - 07/07/16

0123456789
4960
3880
7951
5531
5472
03
6093
8323
374
5014
8904
0516
7676
4327
3788
5868
4308
6379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
75
250N
853
500N
5091
4570
5320
1TR
7432
2,5TR
69544
53718
77261
15273
52972
25406
07143
5TR
30549
62871
10TR
89080
40TR
47369
ĐB
28723

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 07/07/16

006 553
118 669 61
223 20 771 73 72 70 75
332 880
449 44 43 991

Quảng Trị - 07/07/16

0123456789
4570
5320
9080
5091
7261
2871
7432
2972
853
5273
7143
8723
9544
75
5406
3718
0549
7369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
74
250N
636
500N
4033
3063
4951
1TR
1687
2,5TR
34330
46538
44434
44287
80527
76644
97785
5TR
13957
93471
10TR
89977
40TR
55036
ĐB
91022

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 06/07/16

0557 51
1663
222 27 777 71 74
336 30 38 34 33 36 887 85 87
444 9

Đà Nẵng - 06/07/16

0123456789
4330
4951
3471
1022
4033
3063
74
4434
6644
7785
636
5036
1687
4287
0527
3957
9977
6538
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
67
250N
344
500N
9574
8819
9771
1TR
5525
2,5TR
16931
26887
76003
08431
27355
12052
02007
5TR
36550
30529
10TR
01139
40TR
07259
ĐB
96582

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 06/07/16

003 07 559 50 55 52
119 667
229 25 774 71
339 31 31 882 87
444 9

Khánh Hòa - 06/07/16

0123456789
6550
9771
6931
8431
2052
6582
6003
344
9574
5525
7355
67
6887
2007
8819
0529
1139
7259
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1