• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 09:40:28 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
32
250N
260
500N
7200
6015
3799
1TR
4234
2,5TR
31854
10120
13513
42045
47618
90684
88026
5TR
48309
47610
10TR
82351
40TR
18150
ĐB
02998

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 08/06/16

009 00 550 51 54
110 13 18 15 660
220 26 7
334 32 884
445 998 99

Đà Nẵng - 08/06/16

0123456789
260
7200
0120
7610
8150
2351
32
3513
4234
1854
0684
6015
2045
8026
7618
2998
3799
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
09
250N
446
500N
6047
9016
8976
1TR
9234
2,5TR
63431
65336
86071
30901
17697
47917
87621
5TR
86054
63141
10TR
47184
40TR
69161
ĐB
57443

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 08/06/16

001 09 554
117 16 661
221 771 76
331 36 34 884
443 41 47 46 997

Khánh Hòa - 08/06/16

0123456789
3431
6071
0901
7621
3141
9161
7443
9234
6054
7184
446
9016
8976
5336
6047
7697
7917
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
90
250N
131
500N
0309
7553
8035
1TR
5020
2,5TR
75510
80178
31980
68341
94379
65849
88161
5TR
62092
00738
10TR
30231
40TR
41381
ĐB
52484

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 07/06/16

009 553
110 661
220 778 79
331 38 35 31 884 81 80
441 49 992 90

Đắk Lắk - 07/06/16

0123456789
90
5020
5510
1980
131
8341
8161
0231
1381
2092
7553
2484
8035
0178
0738
0309
4379
5849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
02
250N
885
500N
2305
2124
8729
1TR
3531
2,5TR
35832
15160
62060
01091
35470
97574
23593
5TR
52664
32551
10TR
47539
40TR
48646
ĐB
16125

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 07/06/16

005 02 551
1664 60 60
225 24 29 770 74
339 32 31 885
446 991 93

Quảng Nam - 07/06/16

0123456789
5160
2060
5470
3531
1091
2551
02
5832
3593
2124
7574
2664
885
2305
6125
8646
8729
7539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
90
250N
047
500N
2367
8971
4179
1TR
1318
2,5TR
15758
64707
73022
93414
21638
93339
74706
5TR
44225
60049
10TR
35218
40TR
43443
ĐB
35988

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 06/06/16

007 06 558
118 14 18 667
225 22 771 79
338 39 888
443 49 47 990

Thừa T. Huế - 06/06/16

0123456789
90
8971
3022
3443
3414
4225
4706
047
2367
4707
1318
5758
1638
5218
5988
4179
3339
0049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
16
250N
963
500N
2784
2920
6532
1TR
1828
2,5TR
30770
04585
03223
08457
71251
87840
16907
5TR
75465
79794
10TR
10418
40TR
01079
ĐB
02941

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 06/06/16

007 557 51
118 16 665 63
223 28 20 779 70
332 885 84
441 40 994

Phú Yên - 06/06/16

0123456789
2920
0770
7840
1251
2941
6532
963
3223
2784
9794
4585
5465
16
8457
6907
1828
0418
1079
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1