• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 04:20:57 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
89
250N
629
500N
0862
0566
0717
1TR
0460
2,5TR
10829
29543
15486
85294
63684
32271
85065
5TR
12833
95308
10TR
75186
40TR
22191
ĐB
25396

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 08/05/16

008 5
117 665 60 62 66
229 29 771
333 886 86 84 89
443 996 91 94

Khánh Hòa - 08/05/16

0123456789
0460
2271
2191
0862
9543
2833
5294
3684
5065
0566
5486
5186
5396
0717
5308
89
629
0829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
06
250N
072
500N
3554
9285
5905
1TR
3321
2,5TR
00209
53543
19799
75695
54721
69540
31786
5TR
92618
89138
10TR
83268
40TR
07540
ĐB
70879

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 08/05/16

009 05 06 554
118 668
221 21 779 72
338 886 85
440 43 40 999 95

Kon Tum - 08/05/16

0123456789
9540
7540
3321
4721
072
3543
3554
9285
5905
5695
06
1786
2618
9138
3268
0209
9799
0879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
98
250N
967
500N
7760
6642
3541
1TR
3062
2,5TR
94043
21679
09479
50321
51693
38371
95912
5TR
65197
97632
10TR
91676
40TR
98120
ĐB
02374

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 07/05/16

05
112 662 60 67
220 21 774 76 79 79 71
332 8
443 42 41 997 93 98

Đà Nẵng - 07/05/16

0123456789
7760
8120
3541
0321
8371
6642
3062
5912
7632
4043
1693
2374
1676
967
5197
98
1679
9479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
65
250N
789
500N
7802
5190
5349
1TR
4156
2,5TR
75842
84992
08148
31412
94471
44173
15557
5TR
75879
23948
10TR
48590
40TR
47574
ĐB
63690

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 07/05/16

002 557 56
112 665
2774 79 71 73
3889
448 42 48 49 990 90 92 90

Quảng Ngãi - 07/05/16

0123456789
5190
8590
3690
4471
7802
5842
4992
1412
4173
7574
65
4156
5557
8148
3948
789
5349
5879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
41
250N
446
500N
4519
4028
7929
1TR
5498
2,5TR
55388
30383
32800
03029
18648
61211
62941
5TR
48411
91064
10TR
67798
40TR
31566
ĐB
96510

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 07/05/16

000 5
110 11 11 19 666 64
229 28 29 7
3888 83
448 41 46 41 998 98

Đắk Nông - 07/05/16

0123456789
2800
6510
41
1211
2941
8411
0383
1064
446
1566
4028
5498
5388
8648
7798
4519
7929
3029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
75
250N
483
500N
9200
1602
1663
1TR
6333
2,5TR
03550
15548
28354
64071
63560
66626
05637
5TR
81808
62525
10TR
26802
40TR
09809
ĐB
87213

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 06/05/16

009 02 08 00 02 550 54
113 660 63
225 26 771 75
337 33 883
448 9

Gia Lai - 06/05/16

0123456789
9200
3550
3560
4071
1602
6802
483
1663
6333
7213
8354
75
2525
6626
5637
5548
1808
9809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
87
250N
197
500N
8426
7788
9580
1TR
7363
2,5TR
58966
46929
41052
48324
70355
86469
00496
5TR
00706
47539
10TR
61406
40TR
34214
ĐB
06378

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 06/05/16

006 06 552 55
114 666 69 63
229 24 26 778
339 888 80 87
4996 97

Ninh Thuận - 06/05/16

0123456789
9580
1052
7363
8324
4214
0355
8426
8966
0496
0706
1406
87
197
7788
6378
6929
6469
7539
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1