• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 03:13:50 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
94
250N
358
500N
6118
0861
3367
1TR
9791
2,5TR
25258
09934
55537
00285
53872
77264
62655
5TR
79667
03681
10TR
51959
40TR
39645
ĐB
484013

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 08/03/16

0559 58 55 58
113 18 667 64 61 67
2772
334 37 881 85
445 991 94

Đắk Lắk - 08/03/16

0123456789
0861
9791
3681
3872
4013
94
9934
7264
0285
2655
9645
3367
5537
9667
358
6118
5258
1959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
52
250N
915
500N
0571
2984
3312
1TR
1266
2,5TR
39941
44825
27596
63574
97869
41917
13864
5TR
03703
97481
10TR
35070
40TR
53004
ĐB
462979

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 08/03/16

004 03 552
117 12 15 669 64 66
225 779 70 74 71
3881 84
441 996

Quảng Nam - 08/03/16

0123456789
5070
0571
9941
7481
52
3312
3703
2984
3574
3864
3004
915
4825
1266
7596
1917
7869
2979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
49
250N
264
500N
1631
8184
4238
1TR
5245
2,5TR
17829
73263
96281
68425
35633
77863
69535
5TR
07256
15668
10TR
60203
40TR
34138
ĐB
924962

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 07/03/16

003 556
1662 68 63 63 64
229 25 7
338 33 35 31 38 881 84
445 49 9

Thừa T. Huế - 07/03/16

0123456789
1631
6281
4962
3263
5633
7863
0203
264
8184
5245
8425
9535
7256
4238
5668
4138
49
7829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
84
250N
355
500N
5934
4463
3486
1TR
2119
2,5TR
84794
24576
17788
08828
16484
70119
72489
5TR
42343
07977
10TR
64377
40TR
10668
ĐB
799866

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 07/03/16

0555
119 19 666 68 63
228 777 77 76
334 888 84 89 86 84
443 994

Phú Yên - 07/03/16

0123456789
4463
2343
84
5934
4794
6484
355
3486
4576
9866
7977
4377
7788
8828
0668
2119
0119
2489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
94
250N
644
500N
2907
2400
3764
1TR
0726
2,5TR
93873
26670
95513
88566
92849
33280
79180
5TR
38959
81089
10TR
75734
40TR
71493
ĐB
394170

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 06/03/16

007 00 559
113 666 64
226 770 73 70
334 889 80 80
449 44 993 94

Khánh Hòa - 06/03/16

0123456789
2400
6670
3280
9180
4170
3873
5513
1493
94
644
3764
5734
0726
8566
2907
2849
8959
1089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
31
250N
118
500N
8679
1195
1827
1TR
4457
2,5TR
90723
19981
88225
91792
26773
79767
98528
5TR
96517
72599
10TR
92657
40TR
02775
ĐB
534934

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 06/03/16

0557 57
117 18 667
223 25 28 27 775 73 79
334 31 881
4999 92 95

Kon Tum - 06/03/16

0123456789
31
9981
1792
0723
6773
4934
1195
8225
2775
1827
4457
9767
6517
2657
118
8528
8679
2599
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1