• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 09:44:34 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
97
250N
554
500N
6799
6759
5080
1TR
7614
2,5TR
99268
89529
70552
27102
29775
92377
07109
5TR
70416
09415
10TR
94575
40TR
33563
ĐB
87078

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 07/09/16

002 09 552 59 54
116 15 14 663 68
229 778 75 75 77
3880
4999 97

Đà Nẵng - 07/09/16

0123456789
5080
0552
7102
3563
554
7614
9775
9415
4575
0416
97
2377
9268
7078
6799
6759
9529
7109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
07
250N
788
500N
4287
6678
9784
1TR
4550
2,5TR
01210
17868
17121
78912
13299
46581
83537
5TR
99968
93635
10TR
61817
40TR
96480
ĐB
75229

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 07/09/16

007 550
117 10 12 668 68
229 21 778
335 37 880 81 87 84 88
4999

Khánh Hòa - 07/09/16

0123456789
4550
1210
6480
7121
6581
8912
9784
3635
07
4287
3537
1817
788
6678
7868
9968
3299
5229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
32
250N
855
500N
2779
2577
8829
1TR
7023
2,5TR
11457
51655
89855
12285
53327
42876
04179
5TR
40129
31833
10TR
85858
40TR
59637
ĐB
68337

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 06/09/16

0558 57 55 55 55
16
229 27 23 29 776 79 79 77
337 37 33 32 885
49

Đắk Lắk - 06/09/16

0123456789
32
7023
1833
855
1655
9855
2285
2876
2577
1457
3327
9637
8337
5858
2779
8829
4179
0129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
38
250N
023
500N
2770
3341
1968
1TR
3256
2,5TR
78601
59147
63006
17288
52594
88909
25249
5TR
58532
65909
10TR
97036
40TR
36052
ĐB
37435

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 06/09/16

009 01 06 09 552 56
1668
223 770
335 36 32 38 888
447 49 41 994

Quảng Nam - 06/09/16

0123456789
2770
3341
8601
8532
6052
023
2594
7435
3256
3006
7036
9147
38
1968
7288
8909
5249
5909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
28
250N
564
500N
7122
1606
1633
1TR
6624
2,5TR
68246
97537
34652
34413
15374
43635
65016
5TR
27651
61933
10TR
91102
40TR
03112
ĐB
76645

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 05/09/16

002 06 551 52
112 13 16 664
224 22 28 774
333 37 35 33 8
445 46 9

Thừa T. Huế - 05/09/16

0123456789
7651
7122
4652
1102
3112
1633
4413
1933
564
6624
5374
3635
6645
1606
8246
5016
7537
28
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
96
250N
800
500N
6162
6914
6400
1TR
8350
2,5TR
30587
96482
29685
62315
47034
25258
68022
5TR
06652
12904
10TR
58981
40TR
51608
ĐB
98561

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 05/09/16

008 04 00 00 552 58 50
115 14 661 62
222 7
334 881 87 82 85
4996

Phú Yên - 05/09/16

0123456789
800
6400
8350
8981
8561
6162
6482
8022
6652
6914
7034
2904
9685
2315
96
0587
5258
1608
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1