• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 04:00:48 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
68
250N
776
500N
1083
3868
9604
1TR
0560
2,5TR
27220
30457
33165
21087
89022
32807
83215
5TR
78603
34554
10TR
02113
40TR
29848
ĐB
73769

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 07/04/16

003 07 04 554 57
113 15 669 65 60 68 68
220 22 776
3887 83
448 9

Bình Định - 07/04/16

0123456789
0560
7220
9022
1083
8603
2113
9604
4554
3165
3215
776
0457
1087
2807
68
3868
9848
3769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
11
250N
862
500N
2196
3085
2027
1TR
2227
2,5TR
66721
47025
71599
49599
11878
58985
16537
5TR
91637
89360
10TR
66567
40TR
48967
ĐB
95029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 07/04/16

05
111 667 67 60 62
229 21 25 27 27 778
337 37 885 85
4999 99 96

Quảng Bình - 07/04/16

0123456789
9360
11
6721
862
3085
7025
8985
2196
2027
2227
6537
1637
6567
8967
1878
1599
9599
5029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
05
250N
042
500N
5254
9130
9435
1TR
3264
2,5TR
57259
51159
91327
70164
62851
76248
09812
5TR
01439
06470
10TR
45450
40TR
28161
ĐB
95313

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 07/04/16

005 550 59 59 51 54
113 12 661 64 64
227 770
339 30 35 8
448 42 9

Quảng Trị - 07/04/16

0123456789
9130
6470
5450
2851
8161
042
9812
5313
5254
3264
0164
05
9435
1327
6248
7259
1159
1439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
41
250N
160
500N
7853
8664
5075
1TR
2187
2,5TR
36072
53800
28196
05495
09823
04369
41694
5TR
70470
62900
10TR
31793
40TR
96518
ĐB
05966

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 06/04/16

000 00 553
118 666 69 64 60
223 770 72 75
3887
441 993 96 95 94

Đà Nẵng - 06/04/16

0123456789
160
3800
0470
2900
41
6072
7853
9823
1793
8664
1694
5075
5495
8196
5966
2187
6518
4369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
35
250N
276
500N
2764
9455
0444
1TR
4675
2,5TR
50675
08612
33618
70890
33469
24071
77110
5TR
57440
51489
10TR
01667
40TR
13416
ĐB
04342

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 06/04/16

0555
116 12 18 10 667 69 64
2775 71 75 76
335 889
442 40 44 990

Khánh Hòa - 06/04/16

0123456789
0890
7110
7440
4071
8612
4342
2764
0444
35
9455
4675
0675
276
3416
1667
3618
3469
1489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
39
250N
629
500N
6284
1401
5157
1TR
4787
2,5TR
20275
85357
70161
42592
75179
54762
86736
5TR
47825
81139
10TR
32444
40TR
83439
ĐB
28212

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 05/04/16

001 557 57
112 661 62
225 29 775 79
339 39 36 39 887 84
444 992

Đắk Lắk - 05/04/16

0123456789
1401
0161
2592
4762
8212
6284
2444
0275
7825
6736
5157
4787
5357
39
629
5179
1139
3439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
17
250N
599
500N
5913
1059
3211
1TR
0252
2,5TR
81945
59343
26043
92002
44909
06993
91877
5TR
31989
93537
10TR
91307
40TR
22516
ĐB
44861

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 05/04/16

007 02 09 552 59
116 13 11 17 661
2777
337 889
445 43 43 993 99

Quảng Nam - 05/04/16

0123456789
3211
4861
0252
2002
5913
9343
6043
6993
1945
2516
17
1877
3537
1307
599
1059
4909
1989
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1