• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
02
250N
322
500N
5418
6642
6784
1TR
0622
2,5TR
46174
18502
98221
68061
19020
35912
86281
5TR
22299
93038
10TR
82190
40TR
06293
ĐB
126922

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 07/01/16

002 02 5
112 18 661
222 21 20 22 22 774
338 881 84
442 993 90 99

Bình Định - 07/01/16

0123456789
9020
2190
8221
8061
6281
02
322
6642
0622
8502
5912
6922
6293
6784
6174
5418
3038
2299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
31
250N
082
500N
9696
3353
4436
1TR
8447
2,5TR
11590
36127
61142
37683
82430
43588
83826
5TR
34171
11133
10TR
60683
40TR
89451
ĐB
087640

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 07/01/16

0551 53
16
227 26 771
333 30 36 31 883 83 88 82
440 42 47 990 96

Quảng Bình - 07/01/16

0123456789
1590
2430
7640
31
4171
9451
082
1142
3353
7683
1133
0683
9696
4436
3826
8447
6127
3588
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
56
250N
711
500N
3813
3946
9692
1TR
2387
2,5TR
51415
68943
06804
81333
63566
87139
05167
5TR
02326
28878
10TR
65268
40TR
38534
ĐB
157192

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 07/01/16

004 556
115 13 11 668 66 67
226 778
334 33 39 887
443 46 992 92

Quảng Trị - 07/01/16

0123456789
711
9692
7192
3813
8943
1333
6804
8534
1415
56
3946
3566
2326
2387
5167
8878
5268
7139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
06
250N
309
500N
1904
0224
5434
1TR
2580
2,5TR
82569
88734
91557
52040
55028
87837
04590
5TR
54660
35323
10TR
04435
40TR
34239
ĐB
502219

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 06/01/16

004 09 06 557
119 660 69
223 28 24 7
339 35 34 37 34 880
440 990

Đà Nẵng - 06/01/16

0123456789
2580
2040
4590
4660
5323
1904
0224
5434
8734
4435
06
1557
7837
5028
309
2569
4239
2219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
74
250N
899
500N
9092
1803
3392
1TR
8656
2,5TR
30974
29565
64436
68547
13636
57745
69033
5TR
04884
17019
10TR
73136
40TR
32187
ĐB
121676

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 06/01/16

003 556
119 665
2776 74 74
336 36 36 33 887 84
447 45 992 92 99

Khánh Hòa - 06/01/16

0123456789
9092
3392
1803
9033
74
0974
4884
9565
7745
8656
4436
3636
3136
1676
8547
2187
899
7019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
19
250N
495
500N
7873
3015
0102
1TR
2464
2,5TR
89859
76449
40347
29056
66513
20827
01024
5TR
82495
08414
10TR
29775
40TR
93949
ĐB
540495

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 05/01/16

002 559 56
114 13 15 19 664
227 24 775 73
38
449 49 47 995 95 95

Đắk Lắk - 05/01/16

0123456789
0102
7873
6513
2464
1024
8414
495
3015
2495
9775
0495
9056
0347
0827
19
9859
6449
3949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
78
250N
768
500N
2667
0926
4390
1TR
8392
2,5TR
57308
59421
66603
06836
80885
06296
93599
5TR
50736
69861
10TR
11537
40TR
51669
ĐB
871600

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 05/01/16

000 08 03 5
1669 61 67 68
221 26 778
337 36 36 885
4996 99 92 90

Quảng Nam - 05/01/16

0123456789
4390
1600
9421
9861
8392
6603
0885
0926
6836
6296
0736
2667
1537
78
768
7308
3599
1669
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1