• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 08:56:20 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
68
250N
746
500N
6324
7934
2997
1TR
9521
2,5TR
33724
42177
72435
55848
17229
60875
96103
5TR
31394
93067
10TR
10161
40TR
31203
ĐB
861273

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 06/12/18

003 03 5
1661 67 68
224 29 21 24 773 77 75
335 34 8
448 46 994 97

Bình Định - 06/12/18

0123456789
9521
0161
6103
1203
1273
6324
7934
3724
1394
2435
0875
746
2997
2177
3067
68
5848
7229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
56
250N
543
500N
0767
3973
1390
1TR
3084
2,5TR
16360
14878
11712
40502
49102
30926
24200
5TR
69060
10069
10TR
94956
40TR
07967
ĐB
399852

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 06/12/18

002 02 00 552 56 56
112 667 60 69 60 67
226 778 73
3884
443 990

Quảng Bình - 06/12/18

0123456789
1390
6360
4200
9060
1712
0502
9102
9852
543
3973
3084
56
0926
4956
0767
7967
4878
0069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
07
250N
228
500N
2215
5469
5202
1TR
2627
2,5TR
74901
96103
82396
62941
38451
12820
22096
5TR
11327
41905
10TR
17103
40TR
49700
ĐB
636884

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 06/12/18

000 03 05 01 03 02 07 551
115 669
227 20 27 28 7
3884
441 996 96

Quảng Trị - 06/12/18

0123456789
2820
9700
4901
2941
8451
5202
6103
7103
6884
2215
1905
2396
2096
07
2627
1327
228
5469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
35
250N
996
500N
0809
1738
7619
1TR
3693
2,5TR
85683
16640
06352
58767
05928
70038
41805
5TR
84070
08695
10TR
85215
40TR
71728
ĐB
669590

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 05/12/18

005 09 552
115 19 667
228 28 770
338 38 35 883
440 990 95 93 96

Đà Nẵng - 05/12/18

0123456789
6640
4070
9590
6352
3693
5683
35
1805
8695
5215
996
8767
1738
5928
0038
1728
0809
7619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
05
250N
410
500N
6741
9113
3739
1TR
9849
2,5TR
05619
65977
91286
51467
88115
77103
45997
5TR
99219
35944
10TR
78446
40TR
30534
ĐB
659790

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 05/12/18

003 05 5
119 19 15 13 10 667
2777
334 39 886
446 44 49 41 990 97

Khánh Hòa - 05/12/18

0123456789
410
9790
6741
9113
7103
5944
0534
05
8115
1286
8446
5977
1467
5997
3739
9849
5619
9219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
89
250N
155
500N
6485
8671
4063
1TR
0327
2,5TR
10335
29741
24693
00736
89001
02706
37714
5TR
44892
31427
10TR
58085
40TR
41604
ĐB
844539

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 04/12/18

004 01 06 555
114 663
227 27 771
339 35 36 885 85 89
441 992 93

Đắk Lắk - 04/12/18

0123456789
8671
9741
9001
4892
4063
4693
7714
1604
155
6485
0335
8085
0736
2706
0327
1427
89
4539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
70
250N
678
500N
8475
9787
2482
1TR
5303
2,5TR
48017
74266
89317
23124
37133
62110
01178
5TR
28639
50972
10TR
41323
40TR
24078
ĐB
220762

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 04/12/18

003 5
117 17 10 662 66
223 24 778 72 78 75 78 70
339 33 887 82
49

Quảng Nam - 04/12/18

0123456789
70
2110
2482
0972
0762
5303
7133
1323
3124
8475
4266
9787
8017
9317
678
1178
4078
8639

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1