• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 06:37:31 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé: *
100N
96
250N
456
500N
7313
7566
4983
1TR
5545
2,5TR
26357
34694
36518
28297
92030
25697
83375
5TR
74702
49590
10TR
46450
40TR
88238
ĐB
60184

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 06/10/16

002 550 57 56
118 13 666
2775
338 30 884 83
445 990 94 97 97 96

Bình Định - 06/10/16

0123456789
2030
9590
6450
4702
7313
4983
4694
0184
5545
3375
96
456
7566
6357
8297
5697
6518
8238
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé: *
100N
08
250N
725
500N
1224
4282
6917
1TR
1629
2,5TR
44330
39868
44241
02440
01721
20510
16279
5TR
61061
82791
10TR
41482
40TR
48587
ĐB
13305

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 06/10/16

005 08 5
110 17 661 68
221 29 24 25 779
330 887 82 82
441 40 991

Quảng Bình - 06/10/16

0123456789
4330
2440
0510
4241
1721
1061
2791
4282
1482
1224
725
3305
6917
8587
08
9868
1629
6279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé: *
100N
90
250N
340
500N
3549
9479
1497
1TR
1992
2,5TR
28134
25832
42671
10932
42093
08471
21152
5TR
35951
83116
10TR
49862
40TR
68631
ĐB
82931

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 06/10/16

0551 52
116 662
2771 71 79
331 31 34 32 32 8
449 40 993 92 97 90

Quảng Trị - 06/10/16

0123456789
90
340
2671
8471
5951
8631
2931
1992
5832
0932
1152
9862
2093
8134
3116
1497
3549
9479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé: *
100N
56
250N
794
500N
4175
9847
2260
1TR
6257
2,5TR
68664
23803
91582
14202
26294
19937
28880
5TR
76864
12958
10TR
01855
40TR
41668
ĐB
48070

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 05/10/16

003 02 555 58 57 56
1668 64 64 60
2770 75
337 882 80
447 994 94

Đà Nẵng - 05/10/16

0123456789
2260
8880
8070
1582
4202
3803
794
8664
6294
6864
4175
1855
56
9847
6257
9937
2958
1668
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé: *
100N
60
250N
735
500N
3287
3556
6356
1TR
1299
2,5TR
99898
46077
42052
27039
08071
39776
23518
5TR
59396
64499
10TR
55388
40TR
51883
ĐB
78818

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 05/10/16

0552 56 56
118 18 660
2777 71 76
339 35 883 88 87
4996 99 98 99

Khánh Hòa - 05/10/16

0123456789
60
8071
2052
1883
735
3556
6356
9776
9396
3287
6077
9898
3518
5388
8818
1299
7039
4499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé: *
100N
05
250N
165
500N
0519
5064
3345
1TR
5425
2,5TR
43647
47462
83961
68180
49375
17569
20113
5TR
31871
30796
10TR
46041
40TR
00446
ĐB
32592

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 04/10/16

005 5
113 19 662 61 69 64 65
225 771 75
3880
446 41 47 45 992 96

Đắk Lắk - 04/10/16

0123456789
8180
3961
1871
6041
7462
2592
0113
5064
05
165
3345
5425
9375
0796
0446
3647
0519
7569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé: *
100N
88
250N
100
500N
3017
2370
4648
1TR
8808
2,5TR
62081
46556
64793
25705
05757
78207
10605
5TR
95449
77740
10TR
59107
40TR
42852
ĐB
34651

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 04/10/16

007 05 07 05 08 00 551 52 56 57
117 6
2770
3881 88
449 40 48 993

Quảng Nam - 04/10/16

0123456789
100
2370
7740
2081
4651
2852
4793
5705
0605
6556
3017
5757
8207
9107
88
4648
8808
5449
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1