• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 16:47:52 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
12
250N
114
500N
1167
0777
3975
1TR
1629
2,5TR
89743
99187
93268
27829
11474
75426
81523
5TR
23323
32649
10TR
05466
40TR
29991
ĐB
94621

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 06/08/16

05
114 12 666 68 67
221 23 29 26 23 29 774 77 75
3887
449 43 991

Đà Nẵng - 06/08/16

0123456789
9991
4621
12
9743
1523
3323
114
1474
3975
5426
5466
1167
0777
9187
3268
1629
7829
2649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
95
250N
974
500N
5943
3883
0380
1TR
8183
2,5TR
02628
52207
65468
21449
50308
28424
94423
5TR
06143
87699
10TR
01731
40TR
96163
ĐB
51752

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 06/08/16

007 08 552
1663 68
228 24 23 774
331 883 83 80
443 49 43 999 95

Quảng Ngãi - 06/08/16

0123456789
0380
1731
1752
5943
3883
8183
4423
6143
6163
974
8424
95
2207
2628
5468
0308
1449
7699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
76
250N
917
500N
0706
3435
4821
1TR
1550
2,5TR
85070
35095
43215
73674
18688
08832
29422
5TR
97903
02290
10TR
20732
40TR
54726
ĐB
16049

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 06/08/16

003 06 550
115 17 6
226 22 21 770 74 76
332 32 35 888
449 990 95

Đắk Nông - 06/08/16

0123456789
1550
5070
2290
4821
8832
9422
0732
7903
3674
3435
5095
3215
76
0706
4726
917
8688
6049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
11
250N
449
500N
8433
1705
2675
1TR
1615
2,5TR
42471
20852
03661
17162
73821
32728
56915
5TR
54411
86049
10TR
32298
40TR
48951
ĐB
23007

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 05/08/16

007 05 551 52
111 15 15 11 661 62
221 28 771 75
333 8
449 49 998

Gia Lai - 05/08/16

0123456789
11
2471
3661
3821
4411
8951
0852
7162
8433
1705
2675
1615
6915
3007
2728
2298
449
6049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
20
250N
888
500N
8604
2794
3803
1TR
7047
2,5TR
97138
96232
13224
65542
38209
12025
48399
5TR
85920
03269
10TR
72470
40TR
71542
ĐB
75607

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 05/08/16

007 09 04 03 5
1669
220 24 25 20 770
338 32 888
442 42 47 999 94

Ninh Thuận - 05/08/16

0123456789
20
5920
2470
6232
5542
1542
3803
8604
2794
3224
2025
7047
5607
888
7138
8209
8399
3269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
14
250N
086
500N
4220
5993
6713
1TR
5448
2,5TR
67187
58160
04048
70103
88374
87129
73552
5TR
60780
44865
10TR
21684
40TR
55257
ĐB
15758

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 04/08/16

003 558 57 52
113 14 665 60
229 20 774
3884 80 87 86
448 48 993

Bình Định - 04/08/16

0123456789
4220
8160
0780
3552
5993
6713
0103
14
8374
1684
4865
086
7187
5257
5448
4048
5758
7129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
35
250N
655
500N
9564
0529
5829
1TR
1088
2,5TR
85027
64614
41572
83789
63489
29140
93985
5TR
58134
29615
10TR
41141
40TR
52723
ĐB
72683

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 04/08/16

0555
115 14 664
223 27 29 29 772
334 35 883 89 89 85 88
441 40 9

Quảng Bình - 04/08/16

0123456789
9140
1141
1572
2723
2683
9564
4614
8134
35
655
3985
9615
5027
1088
0529
5829
3789
3489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
21
250N
596
500N
9913
0897
7839
1TR
1487
2,5TR
48402
21890
63452
59785
03706
78222
56115
5TR
11504
62097
10TR
38348
40TR
16745
ĐB
93340

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 04/08/16

004 02 06 552
115 13 6
222 21 7
339 885 87
440 45 48 997 90 97 96

Quảng Trị - 04/08/16

0123456789
1890
3340
21
8402
3452
8222
9913
1504
9785
6115
6745
596
3706
0897
1487
2097
8348
7839
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1