• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 05:10:05 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
90
250N
047
500N
2367
8971
4179
1TR
1318
2,5TR
15758
64707
73022
93414
21638
93339
74706
5TR
44225
60049
10TR
35218
40TR
43443
ĐB
35988

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 06/06/16

007 06 558
118 14 18 667
225 22 771 79
338 39 888
443 49 47 990

Thừa T. Huế - 06/06/16

0123456789
90
8971
3022
3443
3414
4225
4706
047
2367
4707
1318
5758
1638
5218
5988
4179
3339
0049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
16
250N
963
500N
2784
2920
6532
1TR
1828
2,5TR
30770
04585
03223
08457
71251
87840
16907
5TR
75465
79794
10TR
10418
40TR
01079
ĐB
02941

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 06/06/16

007 557 51
118 16 665 63
223 28 20 779 70
332 885 84
441 40 994

Phú Yên - 06/06/16

0123456789
2920
0770
7840
1251
2941
6532
963
3223
2784
9794
4585
5465
16
8457
6907
1828
0418
1079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
31
250N
540
500N
4413
8128
3580
1TR
8736
2,5TR
48469
43856
54096
52501
57089
53577
89869
5TR
59727
91007
10TR
05954
40TR
45062
ĐB
97194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 05/06/16

007 01 554 56
113 662 69 69
227 28 777
336 31 889 80
440 994 96

Khánh Hòa - 05/06/16

0123456789
540
3580
31
2501
5062
4413
5954
7194
8736
3856
4096
3577
9727
1007
8128
8469
7089
9869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
47
250N
037
500N
1184
3879
9020
1TR
2510
2,5TR
44319
28339
72331
82440
07211
95899
24337
5TR
48905
21884
10TR
54319
40TR
56941
ĐB
23650

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 05/06/16

005 550
119 19 11 10 6
220 779
339 31 37 37 884 84
441 40 47 999

Kon Tum - 05/06/16

0123456789
9020
2510
2440
3650
2331
7211
6941
1184
1884
8905
47
037
4337
3879
4319
8339
5899
4319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
87
250N
643
500N
7291
0518
7605
1TR
8918
2,5TR
10199
12139
49460
90776
16133
53038
70315
5TR
72927
14146
10TR
28806
40TR
21610
ĐB
57098

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 04/06/16

006 05 5
110 15 18 18 660
227 776
339 33 38 887
446 43 998 99 91

Đà Nẵng - 04/06/16

0123456789
9460
1610
7291
643
6133
7605
0315
0776
4146
8806
87
2927
0518
8918
3038
7098
0199
2139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
96
250N
329
500N
9942
2985
1124
1TR
6463
2,5TR
71819
70936
50211
31666
94103
43780
17982
5TR
01556
47172
10TR
81269
40TR
84709
ĐB
77404

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 04/06/16

004 09 03 556
119 11 669 66 63
224 29 772
336 880 82 85
442 996

Quảng Ngãi - 04/06/16

0123456789
3780
0211
9942
7982
7172
6463
4103
1124
7404
2985
96
0936
1666
1556
329
1819
1269
4709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
72
250N
716
500N
8625
4801
1701
1TR
0998
2,5TR
38003
90504
43862
15757
62779
46733
71294
5TR
54015
61786
10TR
30521
40TR
36445
ĐB
91753

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 04/06/16

003 04 01 01 553 57
115 16 662
221 25 779 72
333 886
445 994 98

Đắk Nông - 04/06/16

0123456789
4801
1701
0521
72
3862
8003
6733
1753
0504
1294
8625
4015
6445
716
1786
5757
0998
2779
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1