• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 09:36:57 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
94
250N
644
500N
2907
2400
3764
1TR
0726
2,5TR
93873
26670
95513
88566
92849
33280
79180
5TR
38959
81089
10TR
75734
40TR
71493
ĐB
394170

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 06/03/16

007 00 559
113 666 64
226 770 73 70
334 889 80 80
449 44 993 94

Khánh Hòa - 06/03/16

0123456789
2400
6670
3280
9180
4170
3873
5513
1493
94
644
3764
5734
0726
8566
2907
2849
8959
1089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
31
250N
118
500N
8679
1195
1827
1TR
4457
2,5TR
90723
19981
88225
91792
26773
79767
98528
5TR
96517
72599
10TR
92657
40TR
02775
ĐB
534934

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 06/03/16

0557 57
117 18 667
223 25 28 27 775 73 79
334 31 881
4999 92 95

Kon Tum - 06/03/16

0123456789
31
9981
1792
0723
6773
4934
1195
8225
2775
1827
4457
9767
6517
2657
118
8528
8679
2599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
02
250N
626
500N
0703
2243
3627
1TR
6261
2,5TR
37729
84258
58695
30239
25044
94572
84147
5TR
14637
73703
10TR
65383
40TR
74766
ĐB
456458

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 05/03/16

003 03 02 558 58
1666 61
229 27 26 772
337 39 883
444 47 43 995

Đà Nẵng - 05/03/16

0123456789
6261
02
4572
0703
2243
3703
5383
5044
8695
626
4766
3627
4147
4637
4258
6458
7729
0239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
02
250N
109
500N
6071
5685
6235
1TR
4583
2,5TR
94742
66900
23242
05017
10840
39926
14984
5TR
54774
51157
10TR
71820
40TR
77141
ĐB
678029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 05/03/16

000 09 02 557
117 6
229 20 26 774 71
335 884 83 85
441 42 42 40 9

Quảng Ngãi - 05/03/16

0123456789
6900
0840
1820
6071
7141
02
4742
3242
4583
4984
4774
5685
6235
9926
5017
1157
109
8029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
72
250N
643
500N
8345
3367
3222
1TR
3798
2,5TR
83079
05026
99520
79020
03261
86999
09069
5TR
36747
24541
10TR
12278
40TR
54143
ĐB
585362

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 05/03/16

05
1662 61 69 67
226 20 20 22 778 79 72
38
443 47 41 45 43 999 98

Đắk Nông - 05/03/16

0123456789
9520
9020
3261
4541
72
3222
5362
643
4143
8345
5026
3367
6747
3798
2278
3079
6999
9069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
04
250N
138
500N
9270
6127
4495
1TR
8292
2,5TR
57477
70491
62098
34701
48182
93486
21777
5TR
64924
24543
10TR
52946
40TR
54190
ĐB
629227

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 04/03/16

001 04 5
16
227 24 27 777 77 70
338 882 86
446 43 990 91 98 92 95

Gia Lai - 04/03/16

0123456789
9270
4190
0491
4701
8292
8182
4543
04
4924
4495
3486
2946
6127
7477
1777
9227
138
2098
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
79
250N
745
500N
9298
6423
6464
1TR
1332
2,5TR
88113
89977
10023
16562
82560
09165
33481
5TR
76833
21072
10TR
34255
40TR
06817
ĐB
357088

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 04/03/16

0555
117 13 662 60 65 64
223 23 772 77 79
333 32 888 81
445 998

Ninh Thuận - 04/03/16

0123456789
2560
3481
1332
6562
1072
6423
8113
0023
6833
6464
745
9165
4255
9977
6817
9298
7088
79
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1