• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 03:30:10 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
79
250N
948
500N
1610
9984
3068
1TR
5868
2,5TR
70463
58074
04454
63829
54191
69319
30252
5TR
78153
08184
10TR
98007
40TR
13338
ĐB
348869

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 06/02/16

007 553 54 52
119 10 669 63 68 68
229 774 79
338 884 84
448 991

Đà Nẵng - 06/02/16

0123456789
1610
4191
0252
0463
8153
9984
8074
4454
8184
8007
948
3068
5868
3338
79
3829
9319
8869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
56
250N
679
500N
6542
1100
7794
1TR
4222
2,5TR
95181
83414
04893
40205
10482
36125
20160
5TR
61355
88802
10TR
15861
40TR
39684
ĐB
609744

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 06/02/16

002 05 00 555 56
114 661 60
225 22 779
3884 81 82
444 42 993 94

Quảng Ngãi - 06/02/16

0123456789
1100
0160
5181
5861
6542
4222
0482
8802
4893
7794
3414
9684
9744
0205
6125
1355
56
679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
07
250N
213
500N
2474
2065
3393
1TR
2471
2,5TR
29158
00445
81415
44977
26762
69587
15219
5TR
60958
01890
10TR
33592
40TR
80771
ĐB
600189

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 06/02/16

007 558 58
115 19 13 662 65
2771 77 71 74
3889 87
445 992 90 93

Đắk Nông - 06/02/16

0123456789
1890
2471
0771
6762
3592
213
3393
2474
2065
0445
1415
07
4977
9587
9158
0958
5219
0189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
19
250N
246
500N
7918
6527
9744
1TR
9218
2,5TR
12257
86260
29892
95248
43238
27331
34919
5TR
83516
82844
10TR
32266
40TR
79224
ĐB
687260

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 05/02/16

0557
116 19 18 18 19 660 66 60
224 27 7
338 31 8
444 48 44 46 992

Gia Lai - 05/02/16

0123456789
6260
7260
7331
9892
9744
2844
9224
246
3516
2266
6527
2257
7918
9218
5248
3238
19
4919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
08
250N
969
500N
4651
5034
6606
1TR
2056
2,5TR
22926
25797
70722
00073
90901
53480
85004
5TR
76327
51532
10TR
26519
40TR
68760
ĐB
145417

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 05/02/16

001 04 06 08 556 51
117 19 660 69
227 26 22 773
332 34 880
4997

Ninh Thuận - 05/02/16

0123456789
3480
8760
4651
0901
0722
1532
0073
5034
5004
6606
2056
2926
5797
6327
5417
08
969
6519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
43
250N
569
500N
5033
4999
1949
1TR
2974
2,5TR
35709
66087
35483
52348
43303
28592
08566
5TR
84691
05043
10TR
00766
40TR
91889
ĐB
675180

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 04/02/16

009 03 5
1666 66 69
2774
333 880 89 87 83
443 48 49 43 991 92 99

Bình Định - 04/02/16

0123456789
5180
4691
8592
43
5033
5483
3303
5043
2974
8566
0766
6087
2348
569
4999
1949
5709
1889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
95
250N
626
500N
7147
5954
2450
1TR
5977
2,5TR
71855
11754
40581
19314
75139
31442
13897
5TR
36319
10046
10TR
18253
40TR
29443
ĐB
981026

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 04/02/16

0553 55 54 54 50
119 14 6
226 26 777
339 881
443 46 42 47 997 95

Quảng Bình - 04/02/16

0123456789
2450
0581
1442
8253
9443
5954
1754
9314
95
1855
626
0046
1026
7147
5977
3897
5139
6319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
45
250N
588
500N
5933
9280
6470
1TR
2532
2,5TR
24933
09668
11587
82622
18417
64949
10088
5TR
95095
81104
10TR
78560
40TR
12897
ĐB
826922

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 04/02/16

004 5
117 660 68
222 22 770
333 32 33 887 88 80 88
449 45 997 95

Quảng Trị - 04/02/16

0123456789
9280
6470
8560
2532
2622
6922
5933
4933
1104
45
5095
1587
8417
2897
588
9668
0088
4949
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1