• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 06:08:55 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
06
250N
309
500N
1904
0224
5434
1TR
2580
2,5TR
82569
88734
91557
52040
55028
87837
04590
5TR
54660
35323
10TR
04435
40TR
34239
ĐB
502219

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 06/01/16

004 09 06 557
119 660 69
223 28 24 7
339 35 34 37 34 880
440 990

Đà Nẵng - 06/01/16

0123456789
2580
2040
4590
4660
5323
1904
0224
5434
8734
4435
06
1557
7837
5028
309
2569
4239
2219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
74
250N
899
500N
9092
1803
3392
1TR
8656
2,5TR
30974
29565
64436
68547
13636
57745
69033
5TR
04884
17019
10TR
73136
40TR
32187
ĐB
121676

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 06/01/16

003 556
119 665
2776 74 74
336 36 36 33 887 84
447 45 992 92 99

Khánh Hòa - 06/01/16

0123456789
9092
3392
1803
9033
74
0974
4884
9565
7745
8656
4436
3636
3136
1676
8547
2187
899
7019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
19
250N
495
500N
7873
3015
0102
1TR
2464
2,5TR
89859
76449
40347
29056
66513
20827
01024
5TR
82495
08414
10TR
29775
40TR
93949
ĐB
540495

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 05/01/16

002 559 56
114 13 15 19 664
227 24 775 73
38
449 49 47 995 95 95

Đắk Lắk - 05/01/16

0123456789
0102
7873
6513
2464
1024
8414
495
3015
2495
9775
0495
9056
0347
0827
19
9859
6449
3949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
78
250N
768
500N
2667
0926
4390
1TR
8392
2,5TR
57308
59421
66603
06836
80885
06296
93599
5TR
50736
69861
10TR
11537
40TR
51669
ĐB
871600

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 05/01/16

000 08 03 5
1669 61 67 68
221 26 778
337 36 36 885
4996 99 92 90

Quảng Nam - 05/01/16

0123456789
4390
1600
9421
9861
8392
6603
0885
0926
6836
6296
0736
2667
1537
78
768
7308
3599
1669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
69
250N
037
500N
9051
7090
6451
1TR
4528
2,5TR
36026
07158
18897
61157
46835
22918
95836
5TR
30464
41764
10TR
84514
40TR
37947
ĐB
833602

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 04/01/16

002 558 57 51 51
114 18 664 64 69
226 28 7
335 36 37 8
447 997 90

Thừa T. Huế - 04/01/16

0123456789
7090
9051
6451
3602
0464
1764
4514
6835
6026
5836
037
8897
1157
7947
4528
7158
2918
69
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
01
250N
734
500N
2990
0139
3758
1TR
9581
2,5TR
35469
36734
52885
10633
10829
24695
59776
5TR
74316
30484
10TR
52676
40TR
28539
ĐB
910585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 04/01/16

001 558
116 669
229 776 76
339 34 33 39 34 885 84 85 81
4995 90

Phú Yên - 04/01/16

0123456789
2990
01
9581
0633
734
6734
0484
2885
4695
0585
9776
4316
2676
3758
0139
5469
0829
8539

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1