• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
34
250N
293
500N
2039
7377
3870
1TR
9006
2,5TR
54281
05868
56331
13231
30565
48321
11904
5TR
61913
74651
10TR
10799
40TR
02557
ĐB
669638

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 05/12/15

004 06 557 51
113 668 65
221 777 70
338 31 31 39 34 881
4999 93

Đà Nẵng - 05/12/15

0123456789
3870
4281
6331
3231
8321
4651
293
1913
34
1904
0565
9006
7377
2557
5868
9638
2039
0799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
41
250N
721
500N
0835
3755
0902
1TR
0202
2,5TR
16033
37788
25954
37610
46296
93847
67825
5TR
46327
53415
10TR
35506
40TR
12754
ĐB
359527

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 05/12/15

006 02 02 554 54 55
115 10 6
227 27 25 21 7
333 35 888
447 41 996

Quảng Ngãi - 05/12/15

0123456789
7610
41
721
0902
0202
6033
5954
2754
0835
3755
7825
3415
6296
5506
3847
6327
9527
7788
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
47
250N
542
500N
5835
3666
7111
1TR
6000
2,5TR
93866
25571
69484
93996
85568
95543
11665
5TR
90378
22130
10TR
24295
40TR
81327
ĐB
928136

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 05/12/15

000 5
111 666 68 65 66
227 778 71
336 30 35 884
443 42 47 995 96

Đắk Nông - 05/12/15

0123456789
6000
2130
7111
5571
542
5543
9484
5835
1665
4295
3666
3866
3996
8136
47
1327
5568
0378
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
71
250N
816
500N
7379
0231
4964
1TR
4478
2,5TR
68258
97436
56850
00285
96777
47645
18003
5TR
45101
09698
10TR
90298
40TR
99605
ĐB
853083

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 04/12/15

005 01 03 558 50
116 664
2777 78 79 71
336 31 883 85
445 998 98

Gia Lai - 04/12/15

0123456789
6850
71
0231
5101
8003
3083
4964
0285
7645
9605
816
7436
6777
4478
8258
9698
0298
7379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
95
250N
934
500N
4579
5461
6179
1TR
2389
2,5TR
71963
18889
45369
93800
78201
13751
97505
5TR
54951
93866
10TR
31209
40TR
02156
ĐB
492504

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 04/12/15

004 09 00 01 05 556 51 51
1666 63 69 61
2779 79
334 889 89
4995

Ninh Thuận - 04/12/15

0123456789
3800
5461
8201
3751
4951
1963
934
2504
95
7505
3866
2156
4579
6179
2389
8889
5369
1209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
11
250N
752
500N
1036
4058
1130
1TR
9965
2,5TR
73056
85960
81144
53408
84926
73658
27257
5TR
85437
89021
10TR
64035
40TR
10333
ĐB
256827

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 03/12/15

008 556 58 57 58 52
111 660 65
227 21 26 7
333 35 37 36 30 8
444 9

Bình Định - 03/12/15

0123456789
1130
5960
11
9021
752
0333
1144
9965
4035
1036
3056
4926
7257
5437
6827
4058
3408
3658
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
41
250N
435
500N
6783
7610
9210
1TR
6602
2,5TR
50095
70321
79620
64506
43558
24024
67372
5TR
45360
30168
10TR
61859
40TR
60358
ĐB
166294

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 03/12/15

006 02 558 59 58
110 10 660 68
221 20 24 772
335 883
441 994 95

Quảng Bình - 03/12/15

0123456789
7610
9210
9620
5360
41
0321
6602
7372
6783
4024
6294
435
0095
4506
3558
0168
0358
1859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
07
250N
932
500N
8639
6749
4579
1TR
9958
2,5TR
17906
87933
28220
53754
67884
21205
85455
5TR
27486
95004
10TR
48244
40TR
66033
ĐB
081703

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 03/12/15

003 04 06 05 07 554 55 58
16
220 779
333 33 39 32 886 84
444 49 9

Quảng Trị - 03/12/15

0123456789
8220
932
7933
6033
1703
3754
7884
5004
8244
1205
5455
7906
7486
07
9958
8639
6749
4579
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1