• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé: *
100N
56
250N
794
500N
4175
9847
2260
1TR
6257
2,5TR
68664
23803
91582
14202
26294
19937
28880
5TR
76864
12958
10TR
01855
40TR
41668
ĐB
48070

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 05/10/16

003 02 555 58 57 56
1668 64 64 60
2770 75
337 882 80
447 994 94

Đà Nẵng - 05/10/16

0123456789
2260
8880
8070
1582
4202
3803
794
8664
6294
6864
4175
1855
56
9847
6257
9937
2958
1668
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé: *
100N
60
250N
735
500N
3287
3556
6356
1TR
1299
2,5TR
99898
46077
42052
27039
08071
39776
23518
5TR
59396
64499
10TR
55388
40TR
51883
ĐB
78818

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 05/10/16

0552 56 56
118 18 660
2777 71 76
339 35 883 88 87
4996 99 98 99

Khánh Hòa - 05/10/16

0123456789
60
8071
2052
1883
735
3556
6356
9776
9396
3287
6077
9898
3518
5388
8818
1299
7039
4499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé: *
100N
05
250N
165
500N
0519
5064
3345
1TR
5425
2,5TR
43647
47462
83961
68180
49375
17569
20113
5TR
31871
30796
10TR
46041
40TR
00446
ĐB
32592

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 04/10/16

005 5
113 19 662 61 69 64 65
225 771 75
3880
446 41 47 45 992 96

Đắk Lắk - 04/10/16

0123456789
8180
3961
1871
6041
7462
2592
0113
5064
05
165
3345
5425
9375
0796
0446
3647
0519
7569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé: *
100N
88
250N
100
500N
3017
2370
4648
1TR
8808
2,5TR
62081
46556
64793
25705
05757
78207
10605
5TR
95449
77740
10TR
59107
40TR
42852
ĐB
34651

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 04/10/16

007 05 07 05 08 00 551 52 56 57
117 6
2770
3881 88
449 40 48 993

Quảng Nam - 04/10/16

0123456789
100
2370
7740
2081
4651
2852
4793
5705
0605
6556
3017
5757
8207
9107
88
4648
8808
5449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé: *
100N
15
250N
691
500N
9317
4610
9835
1TR
6486
2,5TR
42383
85636
75524
73811
64039
91721
61041
5TR
14514
00436
10TR
68072
40TR
42133
ĐB
84280

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 03/10/16

05
114 11 17 10 15 6
224 21 772
333 36 36 39 35 880 83 86
441 991

Thừa T. Huế - 03/10/16

0123456789
4610
4280
691
3811
1721
1041
8072
2383
2133
5524
4514
15
9835
6486
5636
0436
9317
4039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé: *
100N
84
250N
837
500N
4100
1516
8737
1TR
2067
2,5TR
56046
82624
30797
47876
78701
84373
59856
5TR
90487
48885
10TR
86609
40TR
99390
ĐB
29533

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 03/10/16

009 01 00 556
116 667
224 776 73
333 37 37 887 85 84
446 990 97

Phú Yên - 03/10/16

0123456789
4100
9390
8701
4373
9533
84
2624
8885
1516
6046
7876
9856
837
8737
2067
0797
0487
6609
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1