• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
28
250N
564
500N
7122
1606
1633
1TR
6624
2,5TR
68246
97537
34652
34413
15374
43635
65016
5TR
27651
61933
10TR
91102
40TR
03112
ĐB
76645

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 05/09/16

002 06 551 52
112 13 16 664
224 22 28 774
333 37 35 33 8
445 46 9

Thừa T. Huế - 05/09/16

0123456789
7651
7122
4652
1102
3112
1633
4413
1933
564
6624
5374
3635
6645
1606
8246
5016
7537
28
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
96
250N
800
500N
6162
6914
6400
1TR
8350
2,5TR
30587
96482
29685
62315
47034
25258
68022
5TR
06652
12904
10TR
58981
40TR
51608
ĐB
98561

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 05/09/16

008 04 00 00 552 58 50
115 14 661 62
222 7
334 881 87 82 85
4996

Phú Yên - 05/09/16

0123456789
800
6400
8350
8981
8561
6162
6482
8022
6652
6914
7034
2904
9685
2315
96
0587
5258
1608
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
34
250N
832
500N
5465
1707
1083
1TR
0862
2,5TR
74765
19612
92757
42546
40264
25560
23202
5TR
67312
76528
10TR
23539
40TR
68577
ĐB
90417

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 04/09/16

002 07 557
117 12 12 665 64 60 62 65
228 777
339 32 34 883
446 9

Khánh Hòa - 04/09/16

0123456789
5560
832
0862
9612
3202
7312
1083
34
0264
5465
4765
2546
1707
2757
8577
0417
6528
3539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
18
250N
307
500N
9802
0004
4343
1TR
4712
2,5TR
95032
00759
59901
16667
23291
64151
35854
5TR
13338
26800
10TR
93558
40TR
02418
ĐB
75266

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 04/09/16

000 01 02 04 07 558 59 51 54
118 12 18 666 67
27
338 32 8
443 991

Kon Tum - 04/09/16

0123456789
6800
9901
3291
4151
9802
4712
5032
4343
0004
5854
5266
307
6667
18
3338
3558
2418
0759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
40
250N
243
500N
6737
1292
6235
1TR
2982
2,5TR
85627
93514
72477
34114
71047
63215
01055
5TR
92634
94192
10TR
29998
40TR
09613
ĐB
99272

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 03/09/16

0555
113 14 14 15 6
227 772 77
334 37 35 882
447 43 40 998 92 92

Đà Nẵng - 03/09/16

0123456789
40
1292
2982
4192
9272
243
9613
3514
4114
2634
6235
3215
1055
6737
5627
2477
1047
9998
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
83
250N
397
500N
0413
4066
3962
1TR
6206
2,5TR
39468
85307
83830
30716
05951
45645
51861
5TR
79956
94564
10TR
90639
40TR
07548
ĐB
38229

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 03/09/16

007 06 556 51
116 13 664 68 61 66 62
229 7
339 30 883
448 45 997

Quảng Ngãi - 03/09/16

0123456789
3830
5951
1861
3962
83
0413
4564
5645
4066
6206
0716
9956
397
5307
9468
7548
0639
8229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
42
250N
473
500N
5069
4196
6612
1TR
0195
2,5TR
20895
99348
46976
09289
07492
93042
27673
5TR
67332
35172
10TR
68903
40TR
43216
ĐB
57646

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 03/09/16

003 5
116 12 669
2772 76 73 73
332 889
446 48 42 42 995 92 95 96

Đắk Nông - 03/09/16

0123456789
42
6612
7492
3042
7332
5172
473
7673
8903
0195
0895
4196
6976
3216
7646
9348
5069
9289
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1