• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 06:58:51 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
84
250N
330
500N
5156
4967
4641
1TR
6671
2,5TR
78693
70210
60747
72146
95796
90748
27220
5TR
82937
15791
10TR
25656
40TR
03529
ĐB
17998

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 05/05/16

0556 56
110 667
229 20 771
337 30 884
447 46 48 41 998 91 93 96

Bình Định - 05/05/16

0123456789
330
0210
7220
4641
6671
5791
8693
84
5156
2146
5796
5656
4967
0747
2937
0748
7998
3529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
73
250N
483
500N
1463
7678
8561
1TR
5599
2,5TR
36441
07026
74019
16672
99208
30064
21276
5TR
63046
87445
10TR
60307
40TR
83384
ĐB
79335

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 05/05/16

007 08 5
119 664 63 61
226 772 76 78 73
335 884 83
446 45 41 999

Quảng Bình - 05/05/16

0123456789
8561
6441
6672
73
483
1463
0064
3384
7445
9335
7026
1276
3046
0307
7678
9208
5599
4019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
25
250N
759
500N
4790
6980
8767
1TR
9326
2,5TR
39156
42150
47092
28100
44064
25844
57306
5TR
14041
48429
10TR
07590
40TR
26051
ĐB
60759

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 05/05/16

000 06 559 51 56 50 59
1664 67
229 26 25 7
3880
441 44 990 92 90

Quảng Trị - 05/05/16

0123456789
4790
6980
2150
8100
7590
4041
6051
7092
4064
5844
25
9326
9156
7306
8767
759
8429
0759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
61
250N
522
500N
2126
6919
6266
1TR
4095
2,5TR
94820
29269
39406
34992
63270
89304
50763
5TR
40823
66965
10TR
31249
40TR
06006
ĐB
09678

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 04/05/16

006 06 04 5
119 665 69 63 66 61
223 20 26 22 778 70
38
449 992 95

Đà Nẵng - 04/05/16

0123456789
4820
3270
61
522
4992
0763
0823
9304
4095
6965
2126
6266
9406
6006
9678
6919
9269
1249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
83
250N
410
500N
5455
9033
6661
1TR
2758
2,5TR
23059
18557
31357
55897
07417
49601
23598
5TR
76207
12129
10TR
51014
40TR
64498
ĐB
49584

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 04/05/16

007 01 559 57 57 58 55
114 17 10 661
229 7
333 884 83
4998 97 98

Khánh Hòa - 04/05/16

0123456789
410
6661
9601
83
9033
1014
9584
5455
8557
1357
5897
7417
6207
2758
3598
4498
3059
2129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
70
250N
403
500N
2699
6648
3837
1TR
7922
2,5TR
99003
96912
49969
12385
19166
77090
56887
5TR
51534
88444
10TR
24722
40TR
97820
ĐB
54091

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 03/05/16

003 03 5
112 669 66
220 22 22 770
334 37 885 87
444 48 991 90 99

Đắk Lắk - 03/05/16

0123456789
70
7090
7820
4091
7922
6912
4722
403
9003
1534
8444
2385
9166
3837
6887
6648
2699
9969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
66
250N
962
500N
2200
2549
0561
1TR
8356
2,5TR
80945
43892
84018
59478
33415
38482
11736
5TR
80078
12262
10TR
24994
40TR
77224
ĐB
68655

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 03/05/16

000 555 56
118 15 662 61 62 66
224 778 78
336 882
445 49 994 92

Quảng Nam - 03/05/16

0123456789
2200
0561
962
3892
8482
2262
4994
7224
0945
3415
8655
66
8356
1736
4018
9478
0078
2549
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1