• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 05:12:05 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
39
250N
629
500N
6284
1401
5157
1TR
4787
2,5TR
20275
85357
70161
42592
75179
54762
86736
5TR
47825
81139
10TR
32444
40TR
83439
ĐB
28212

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 05/04/16

001 557 57
112 661 62
225 29 775 79
339 39 36 39 887 84
444 992

Đắk Lắk - 05/04/16

0123456789
1401
0161
2592
4762
8212
6284
2444
0275
7825
6736
5157
4787
5357
39
629
5179
1139
3439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
17
250N
599
500N
5913
1059
3211
1TR
0252
2,5TR
81945
59343
26043
92002
44909
06993
91877
5TR
31989
93537
10TR
91307
40TR
22516
ĐB
44861

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 05/04/16

007 02 09 552 59
116 13 11 17 661
2777
337 889
445 43 43 993 99

Quảng Nam - 05/04/16

0123456789
3211
4861
0252
2002
5913
9343
6043
6993
1945
2516
17
1877
3537
1307
599
1059
4909
1989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
78
250N
627
500N
3987
1037
8204
1TR
1312
2,5TR
54958
81683
79287
61077
47195
66689
17639
5TR
12968
25935
10TR
24755
40TR
20693
ĐB
68318

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 04/04/16

004 555 58
118 12 668
227 777 78
335 39 37 883 87 89 87
4993 95

Thừa T. Huế - 04/04/16

0123456789
1312
1683
0693
8204
7195
5935
4755
627
3987
1037
9287
1077
78
4958
2968
8318
6689
7639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
96
250N
377
500N
2840
4535
6999
1TR
1289
2,5TR
09479
25354
07357
28406
58023
70564
95664
5TR
62603
36113
10TR
41815
40TR
23730
ĐB
62307

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 04/04/16

007 03 06 554 57
115 13 664 64
223 779 77
330 35 889
440 999 96

Phú Yên - 04/04/16

0123456789
2840
3730
8023
2603
6113
5354
0564
5664
4535
1815
96
8406
377
7357
2307
6999
1289
9479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
17
250N
444
500N
3881
8865
4013
1TR
1631
2,5TR
23779
47846
82817
96439
44342
21322
85804
5TR
03187
28339
10TR
04092
40TR
71575
ĐB
918267

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 03/04/16

004 5
117 13 17 667 65
222 775 79
339 39 31 887 81
446 42 44 992

Khánh Hòa - 03/04/16

0123456789
3881
1631
4342
1322
4092
4013
444
5804
8865
1575
7846
17
2817
3187
8267
3779
6439
8339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
59
250N
850
500N
2624
5919
9275
1TR
1861
2,5TR
99181
56138
86306
53719
44135
07621
83754
5TR
71018
79304
10TR
35173
40TR
39291
ĐB
137324

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 03/04/16

004 06 554 50 59
118 19 19 661
224 21 24 773 75
338 35 881
4991

Kon Tum - 03/04/16

0123456789
850
1861
9181
7621
9291
5173
2624
3754
9304
7324
9275
4135
6306
6138
1018
59
5919
3719
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1