• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
02
250N
626
500N
0703
2243
3627
1TR
6261
2,5TR
37729
84258
58695
30239
25044
94572
84147
5TR
14637
73703
10TR
65383
40TR
74766
ĐB
456458

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 05/03/16

003 03 02 558 58
1666 61
229 27 26 772
337 39 883
444 47 43 995

Đà Nẵng - 05/03/16

0123456789
6261
02
4572
0703
2243
3703
5383
5044
8695
626
4766
3627
4147
4637
4258
6458
7729
0239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
02
250N
109
500N
6071
5685
6235
1TR
4583
2,5TR
94742
66900
23242
05017
10840
39926
14984
5TR
54774
51157
10TR
71820
40TR
77141
ĐB
678029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 05/03/16

000 09 02 557
117 6
229 20 26 774 71
335 884 83 85
441 42 42 40 9

Quảng Ngãi - 05/03/16

0123456789
6900
0840
1820
6071
7141
02
4742
3242
4583
4984
4774
5685
6235
9926
5017
1157
109
8029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
72
250N
643
500N
8345
3367
3222
1TR
3798
2,5TR
83079
05026
99520
79020
03261
86999
09069
5TR
36747
24541
10TR
12278
40TR
54143
ĐB
585362

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 05/03/16

05
1662 61 69 67
226 20 20 22 778 79 72
38
443 47 41 45 43 999 98

Đắk Nông - 05/03/16

0123456789
9520
9020
3261
4541
72
3222
5362
643
4143
8345
5026
3367
6747
3798
2278
3079
6999
9069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
04
250N
138
500N
9270
6127
4495
1TR
8292
2,5TR
57477
70491
62098
34701
48182
93486
21777
5TR
64924
24543
10TR
52946
40TR
54190
ĐB
629227

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 04/03/16

001 04 5
16
227 24 27 777 77 70
338 882 86
446 43 990 91 98 92 95

Gia Lai - 04/03/16

0123456789
9270
4190
0491
4701
8292
8182
4543
04
4924
4495
3486
2946
6127
7477
1777
9227
138
2098
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
79
250N
745
500N
9298
6423
6464
1TR
1332
2,5TR
88113
89977
10023
16562
82560
09165
33481
5TR
76833
21072
10TR
34255
40TR
06817
ĐB
357088

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 04/03/16

0555
117 13 662 60 65 64
223 23 772 77 79
333 32 888 81
445 998

Ninh Thuận - 04/03/16

0123456789
2560
3481
1332
6562
1072
6423
8113
0023
6833
6464
745
9165
4255
9977
6817
9298
7088
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
30
250N
307
500N
6713
5555
8403
1TR
5024
2,5TR
42622
51240
28549
58000
59504
04096
47350
5TR
83921
48023
10TR
01037
40TR
72685
ĐB
724393

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 03/03/16

000 04 03 07 550 55
113 6
221 23 22 24 7
337 30 885
440 49 993 96

Bình Định - 03/03/16

0123456789
30
1240
8000
7350
3921
2622
6713
8403
8023
4393
5024
9504
5555
2685
4096
307
1037
8549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
79
250N
167
500N
6870
7024
1929
1TR
9700
2,5TR
54619
70449
30829
55036
92384
78703
72366
5TR
07351
41097
10TR
15196
40TR
64614
ĐB
681520

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 03/03/16

003 00 551
114 19 666 67
220 29 24 29 770 79
336 884
449 996 97

Quảng Bình - 03/03/16

0123456789
6870
9700
1520
7351
8703
7024
2384
4614
5036
2366
5196
167
1097
79
1929
4619
0449
0829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
31
250N
003
500N
6342
2913
4913
1TR
6028
2,5TR
82723
16659
92905
85351
20506
95601
11768
5TR
01506
54806
10TR
99634
40TR
31177
ĐB
588041

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 03/03/16

006 06 05 06 01 03 559 51
113 13 668
223 28 777
334 31 8
441 42 9

Quảng Trị - 03/03/16

0123456789
31
5351
5601
8041
6342
003
2913
4913
2723
9634
2905
0506
1506
4806
1177
6028
1768
6659
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1