• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 12:00:37 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
34
250N
832
500N
5465
1707
1083
1TR
0862
2,5TR
74765
19612
92757
42546
40264
25560
23202
5TR
67312
76528
10TR
23539
40TR
68577
ĐB
90417

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 04/09/16

002 07 557
117 12 12 665 64 60 62 65
228 777
339 32 34 883
446 9

Khánh Hòa - 04/09/16

0123456789
5560
832
0862
9612
3202
7312
1083
34
0264
5465
4765
2546
1707
2757
8577
0417
6528
3539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
18
250N
307
500N
9802
0004
4343
1TR
4712
2,5TR
95032
00759
59901
16667
23291
64151
35854
5TR
13338
26800
10TR
93558
40TR
02418
ĐB
75266

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 04/09/16

000 01 02 04 07 558 59 51 54
118 12 18 666 67
27
338 32 8
443 991

Kon Tum - 04/09/16

0123456789
6800
9901
3291
4151
9802
4712
5032
4343
0004
5854
5266
307
6667
18
3338
3558
2418
0759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
40
250N
243
500N
6737
1292
6235
1TR
2982
2,5TR
85627
93514
72477
34114
71047
63215
01055
5TR
92634
94192
10TR
29998
40TR
09613
ĐB
99272

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 03/09/16

0555
113 14 14 15 6
227 772 77
334 37 35 882
447 43 40 998 92 92

Đà Nẵng - 03/09/16

0123456789
40
1292
2982
4192
9272
243
9613
3514
4114
2634
6235
3215
1055
6737
5627
2477
1047
9998
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
83
250N
397
500N
0413
4066
3962
1TR
6206
2,5TR
39468
85307
83830
30716
05951
45645
51861
5TR
79956
94564
10TR
90639
40TR
07548
ĐB
38229

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 03/09/16

007 06 556 51
116 13 664 68 61 66 62
229 7
339 30 883
448 45 997

Quảng Ngãi - 03/09/16

0123456789
3830
5951
1861
3962
83
0413
4564
5645
4066
6206
0716
9956
397
5307
9468
7548
0639
8229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
42
250N
473
500N
5069
4196
6612
1TR
0195
2,5TR
20895
99348
46976
09289
07492
93042
27673
5TR
67332
35172
10TR
68903
40TR
43216
ĐB
57646

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 03/09/16

003 5
116 12 669
2772 76 73 73
332 889
446 48 42 42 995 92 95 96

Đắk Nông - 03/09/16

0123456789
42
6612
7492
3042
7332
5172
473
7673
8903
0195
0895
4196
6976
3216
7646
9348
5069
9289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
89
250N
768
500N
4698
8479
5936
1TR
4449
2,5TR
91280
23821
17726
10272
79251
06712
24175
5TR
07156
76974
10TR
72870
40TR
04026
ĐB
22018

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 02/09/16

0556 51
118 12 668
226 21 26 770 74 72 75 79
336 880 89
449 998

Gia Lai - 02/09/16

0123456789
1280
2870
3821
9251
0272
6712
6974
4175
5936
7726
7156
4026
768
4698
2018
89
8479
4449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
63
250N
015
500N
9678
8249
2962
1TR
9391
2,5TR
07771
64071
57961
58250
07262
57110
04398
5TR
84008
40667
10TR
25788
40TR
38799
ĐB
03988

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 02/09/16

008 550
110 15 667 61 62 62 63
2771 71 78
3888 88
449 999 98 91

Ninh Thuận - 02/09/16

0123456789
8250
7110
9391
7771
4071
7961
2962
7262
63
015
0667
9678
4398
4008
5788
3988
8249
8799
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1