• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
14
250N
086
500N
4220
5993
6713
1TR
5448
2,5TR
67187
58160
04048
70103
88374
87129
73552
5TR
60780
44865
10TR
21684
40TR
55257
ĐB
15758

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 04/08/16

003 558 57 52
113 14 665 60
229 20 774
3884 80 87 86
448 48 993

Bình Định - 04/08/16

0123456789
4220
8160
0780
3552
5993
6713
0103
14
8374
1684
4865
086
7187
5257
5448
4048
5758
7129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
35
250N
655
500N
9564
0529
5829
1TR
1088
2,5TR
85027
64614
41572
83789
63489
29140
93985
5TR
58134
29615
10TR
41141
40TR
52723
ĐB
72683

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 04/08/16

0555
115 14 664
223 27 29 29 772
334 35 883 89 89 85 88
441 40 9

Quảng Bình - 04/08/16

0123456789
9140
1141
1572
2723
2683
9564
4614
8134
35
655
3985
9615
5027
1088
0529
5829
3789
3489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
21
250N
596
500N
9913
0897
7839
1TR
1487
2,5TR
48402
21890
63452
59785
03706
78222
56115
5TR
11504
62097
10TR
38348
40TR
16745
ĐB
93340

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 04/08/16

004 02 06 552
115 13 6
222 21 7
339 885 87
440 45 48 997 90 97 96

Quảng Trị - 04/08/16

0123456789
1890
3340
21
8402
3452
8222
9913
1504
9785
6115
6745
596
3706
0897
1487
2097
8348
7839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
47
250N
050
500N
0946
5093
5615
1TR
1172
2,5TR
30610
64374
42141
11344
18220
54155
77675
5TR
81221
39885
10TR
19605
40TR
45627
ĐB
39350

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 03/08/16

005 550 55 50
110 15 6
227 21 20 774 75 72
3885
441 44 46 47 993

Đà Nẵng - 03/08/16

0123456789
050
0610
8220
9350
2141
1221
1172
5093
4374
1344
5615
4155
7675
9885
9605
0946
47
5627
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
55
250N
581
500N
3317
7601
1701
1TR
5749
2,5TR
95637
82867
13321
58201
56223
75074
07330
5TR
03478
14702
10TR
18272
40TR
09444
ĐB
23713

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 03/08/16

002 01 01 01 555
113 17 667
221 23 772 78 74
337 30 881
444 49 9

Khánh Hòa - 03/08/16

0123456789
7330
581
7601
1701
3321
8201
4702
8272
6223
3713
5074
9444
55
3317
5637
2867
3478
5749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
50
250N
642
500N
1938
8928
7843
1TR
3847
2,5TR
35720
02067
81983
57693
56490
39905
53119
5TR
21259
10168
10TR
77169
40TR
33140
ĐB
82137

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 02/08/16

005 559 50
119 669 68 67
220 28 7
337 38 883
440 47 43 42 993 90

Đắk Lắk - 02/08/16

0123456789
50
5720
6490
3140
642
7843
1983
7693
9905
3847
2067
2137
1938
8928
0168
3119
1259
7169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
12
250N
351
500N
8334
7335
6546
1TR
2762
2,5TR
81902
00064
58891
06003
17405
17857
36821
5TR
58984
63555
10TR
22201
40TR
70242
ĐB
69723

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 02/08/16

001 02 03 05 555 57 51
112 664 62
223 21 7
334 35 884
442 46 991

Quảng Nam - 02/08/16

0123456789
351
8891
6821
2201
12
2762
1902
0242
6003
9723
8334
0064
8984
7335
7405
3555
6546
7857
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1