• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 11:23:14 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
34
250N
241
500N
2088
4994
1661
1TR
3345
2,5TR
07628
35052
24891
26981
89082
29430
63361
5TR
26771
26989
10TR
57947
40TR
67543
ĐB
86867

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 04/07/16

0552
1667 61 61
228 771
330 34 889 81 82 88
443 47 45 41 991 94

Thừa T. Huế - 04/07/16

0123456789
9430
241
1661
4891
6981
3361
6771
5052
9082
7543
34
4994
3345
7947
6867
2088
7628
6989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
72
250N
287
500N
9984
3175
6287
1TR
7749
2,5TR
40560
75340
44136
21895
54712
92999
31440
5TR
49238
91394
10TR
62184
40TR
26622
ĐB
80614

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 04/07/16

05
114 12 660
222 775 72
338 36 884 84 87 87
440 40 49 994 95 99

Phú Yên - 04/07/16

0123456789
0560
5340
1440
72
4712
6622
9984
1394
2184
0614
3175
1895
4136
287
6287
9238
7749
2999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
08
250N
775
500N
3513
8911
8843
1TR
6524
2,5TR
71487
66986
59347
51567
83376
86360
68915
5TR
80715
44735
10TR
68143
40TR
97472
ĐB
56759

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 03/07/16

008 559
115 15 13 11 667 60
224 772 76 75
335 887 86
443 47 43 9

Khánh Hòa - 03/07/16

0123456789
6360
8911
7472
3513
8843
8143
6524
775
8915
0715
4735
6986
3376
1487
9347
1567
08
6759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
90
250N
682
500N
4633
7015
3170
1TR
7889
2,5TR
29765
87366
38022
38474
25464
34056
50676
5TR
55410
23050
10TR
15281
40TR
12285
ĐB
91089

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 03/07/16

0550 56
110 15 665 66 64
222 774 76 70
333 889 85 81 89 82
4990

Kon Tum - 03/07/16

0123456789
90
3170
5410
3050
5281
682
8022
4633
8474
5464
7015
9765
2285
7366
4056
0676
7889
1089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
56
250N
195
500N
4636
0418
3333
1TR
8598
2,5TR
33405
72034
50726
48796
41133
83262
95126
5TR
70239
54855
10TR
32063
40TR
54927
ĐB
79441

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 02/07/16

005 555 56
118 663 62
227 26 26 7
339 34 33 36 33 8
441 996 98 95

Đà Nẵng - 02/07/16

0123456789
9441
3262
3333
1133
2063
2034
195
3405
4855
56
4636
0726
8796
5126
4927
0418
8598
0239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
07
250N
983
500N
7803
1123
3059
1TR
3723
2,5TR
87697
02038
37919
49821
85622
82052
45828
5TR
26570
47573
10TR
96547
40TR
78166
ĐB
06280

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 02/07/16

003 07 552 59
119 666
221 22 28 23 23 770 73
338 880 83
447 997

Quảng Ngãi - 02/07/16

0123456789
6570
6280
9821
5622
2052
983
7803
1123
3723
7573
8166
07
7697
6547
2038
5828
3059
7919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
31
250N
516
500N
0983
0458
3422
1TR
3256
2,5TR
39628
57266
42084
92237
87318
20368
61797
5TR
36937
64094
10TR
13545
40TR
37180
ĐB
73504

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 02/07/16

004 556 58
118 16 666 68
228 22 7
337 37 31 880 84 83
445 994 97

Đắk Nông - 02/07/16

0123456789
7180
31
3422
0983
2084
4094
3504
3545
516
3256
7266
2237
1797
6937
0458
9628
7318
0368
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1