• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
61
250N
522
500N
2126
6919
6266
1TR
4095
2,5TR
94820
29269
39406
34992
63270
89304
50763
5TR
40823
66965
10TR
31249
40TR
06006
ĐB
09678

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 04/05/16

006 06 04 5
119 665 69 63 66 61
223 20 26 22 778 70
38
449 992 95

Đà Nẵng - 04/05/16

0123456789
4820
3270
61
522
4992
0763
0823
9304
4095
6965
2126
6266
9406
6006
9678
6919
9269
1249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
83
250N
410
500N
5455
9033
6661
1TR
2758
2,5TR
23059
18557
31357
55897
07417
49601
23598
5TR
76207
12129
10TR
51014
40TR
64498
ĐB
49584

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 04/05/16

007 01 559 57 57 58 55
114 17 10 661
229 7
333 884 83
4998 97 98

Khánh Hòa - 04/05/16

0123456789
410
6661
9601
83
9033
1014
9584
5455
8557
1357
5897
7417
6207
2758
3598
4498
3059
2129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
70
250N
403
500N
2699
6648
3837
1TR
7922
2,5TR
99003
96912
49969
12385
19166
77090
56887
5TR
51534
88444
10TR
24722
40TR
97820
ĐB
54091

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 03/05/16

003 03 5
112 669 66
220 22 22 770
334 37 885 87
444 48 991 90 99

Đắk Lắk - 03/05/16

0123456789
70
7090
7820
4091
7922
6912
4722
403
9003
1534
8444
2385
9166
3837
6887
6648
2699
9969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
66
250N
962
500N
2200
2549
0561
1TR
8356
2,5TR
80945
43892
84018
59478
33415
38482
11736
5TR
80078
12262
10TR
24994
40TR
77224
ĐB
68655

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 03/05/16

000 555 56
118 15 662 61 62 66
224 778 78
336 882
445 49 994 92

Quảng Nam - 03/05/16

0123456789
2200
0561
962
3892
8482
2262
4994
7224
0945
3415
8655
66
8356
1736
4018
9478
0078
2549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
71
250N
949
500N
6701
2549
1840
1TR
9494
2,5TR
65189
43251
34645
79111
82677
10910
58382
5TR
27165
60331
10TR
10963
40TR
94028
ĐB
84496

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 02/05/16

001 551
111 10 663 65
228 777 71
331 889 82
445 49 40 49 996 94

Thừa T. Huế - 02/05/16

0123456789
1840
0910
71
6701
3251
9111
0331
8382
0963
9494
4645
7165
4496
2677
4028
949
2549
5189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
06
250N
958
500N
9751
5899
9571
1TR
1779
2,5TR
25914
99976
18657
78384
71356
54142
33711
5TR
22654
27853
10TR
40782
40TR
80234
ĐB
82710

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 02/05/16

006 554 53 57 56 51 58
110 14 11 6
2776 79 71
334 882 84
442 999

Phú Yên - 02/05/16

0123456789
2710
9751
9571
3711
4142
0782
7853
5914
8384
2654
0234
06
9976
1356
8657
958
5899
1779
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1