• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 12:13:38 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
04
250N
138
500N
9270
6127
4495
1TR
8292
2,5TR
57477
70491
62098
34701
48182
93486
21777
5TR
64924
24543
10TR
52946
40TR
54190
ĐB
629227

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 04/03/16

001 04 5
16
227 24 27 777 77 70
338 882 86
446 43 990 91 98 92 95

Gia Lai - 04/03/16

0123456789
9270
4190
0491
4701
8292
8182
4543
04
4924
4495
3486
2946
6127
7477
1777
9227
138
2098
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
79
250N
745
500N
9298
6423
6464
1TR
1332
2,5TR
88113
89977
10023
16562
82560
09165
33481
5TR
76833
21072
10TR
34255
40TR
06817
ĐB
357088

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 04/03/16

0555
117 13 662 60 65 64
223 23 772 77 79
333 32 888 81
445 998

Ninh Thuận - 04/03/16

0123456789
2560
3481
1332
6562
1072
6423
8113
0023
6833
6464
745
9165
4255
9977
6817
9298
7088
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
30
250N
307
500N
6713
5555
8403
1TR
5024
2,5TR
42622
51240
28549
58000
59504
04096
47350
5TR
83921
48023
10TR
01037
40TR
72685
ĐB
724393

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 03/03/16

000 04 03 07 550 55
113 6
221 23 22 24 7
337 30 885
440 49 993 96

Bình Định - 03/03/16

0123456789
30
1240
8000
7350
3921
2622
6713
8403
8023
4393
5024
9504
5555
2685
4096
307
1037
8549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
79
250N
167
500N
6870
7024
1929
1TR
9700
2,5TR
54619
70449
30829
55036
92384
78703
72366
5TR
07351
41097
10TR
15196
40TR
64614
ĐB
681520

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 03/03/16

003 00 551
114 19 666 67
220 29 24 29 770 79
336 884
449 996 97

Quảng Bình - 03/03/16

0123456789
6870
9700
1520
7351
8703
7024
2384
4614
5036
2366
5196
167
1097
79
1929
4619
0449
0829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
31
250N
003
500N
6342
2913
4913
1TR
6028
2,5TR
82723
16659
92905
85351
20506
95601
11768
5TR
01506
54806
10TR
99634
40TR
31177
ĐB
588041

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 03/03/16

006 06 05 06 01 03 559 51
113 13 668
223 28 777
334 31 8
441 42 9

Quảng Trị - 03/03/16

0123456789
31
5351
5601
8041
6342
003
2913
4913
2723
9634
2905
0506
1506
4806
1177
6028
1768
6659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
87
250N
703
500N
2944
4644
5836
1TR
5969
2,5TR
08499
12073
74665
56878
18811
03744
67371
5TR
24295
41285
10TR
57023
40TR
92511
ĐB
721940

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 02/03/16

003 5
111 11 665 69
223 773 78 71
336 885 87
440 44 44 44 995 99

Đà Nẵng - 02/03/16

0123456789
1940
8811
7371
2511
703
2073
7023
2944
4644
3744
4665
4295
1285
5836
87
6878
5969
8499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
03
250N
733
500N
5015
8274
2880
1TR
0442
2,5TR
34181
11244
75094
71202
70041
71239
20224
5TR
62451
34029
10TR
80964
40TR
05834
ĐB
010796

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 02/03/16

002 03 551
115 664
229 24 774
334 39 33 881 80
444 41 42 996 94

Khánh Hòa - 02/03/16

0123456789
2880
4181
0041
2451
0442
1202
03
733
8274
1244
5094
0224
0964
5834
5015
0796
1239
4029
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1