• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 04:49:40 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
69
250N
037
500N
9051
7090
6451
1TR
4528
2,5TR
36026
07158
18897
61157
46835
22918
95836
5TR
30464
41764
10TR
84514
40TR
37947
ĐB
833602

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 04/01/16

002 558 57 51 51
114 18 664 64 69
226 28 7
335 36 37 8
447 997 90

Thừa T. Huế - 04/01/16

0123456789
7090
9051
6451
3602
0464
1764
4514
6835
6026
5836
037
8897
1157
7947
4528
7158
2918
69
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
01
250N
734
500N
2990
0139
3758
1TR
9581
2,5TR
35469
36734
52885
10633
10829
24695
59776
5TR
74316
30484
10TR
52676
40TR
28539
ĐB
910585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 04/01/16

001 558
116 669
229 776 76
339 34 33 39 34 885 84 85 81
4995 90

Phú Yên - 04/01/16

0123456789
2990
01
9581
0633
734
6734
0484
2885
4695
0585
9776
4316
2676
3758
0139
5469
0829
8539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé: KH
100N
30
250N
283
500N
1903
8802
6278
1TR
7985
2,5TR
72864
15533
74462
46689
29324
42179
42307
5TR
64799
25215
10TR
08018
40TR
45504
ĐB
625965

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 03/01/16

004 07 03 02 5
118 15 665 64 62
224 779 78
333 30 889 85 83
4999

Khánh Hòa - 03/01/16

0123456789
30
8802
4462
283
1903
5533
2864
9324
5504
7985
5215
5965
2307
6278
8018
6689
2179
4799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé: KT
100N
41
250N
602
500N
7954
0452
9451
1TR
3309
2,5TR
35531
63739
02244
14931
47033
30008
45503
5TR
08331
66824
10TR
09465
40TR
34395
ĐB
510486

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 03/01/16

008 03 09 02 554 52 51
1665
224 7
331 31 39 31 33 886
444 41 995

Kon Tum - 03/01/16

0123456789
41
9451
5531
4931
8331
602
0452
7033
5503
7954
2244
6824
9465
4395
0486
0008
3309
3739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
26
250N
075
500N
6529
4994
2031
1TR
8125
2,5TR
00881
28283
39371
00469
44942
42231
69087
5TR
85609
21199
10TR
19083
40TR
07406
ĐB
251881

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 02/01/16

006 09 5
1669
225 29 26 771 75
331 31 881 83 81 83 87
442 999 94

Đà Nẵng - 02/01/16

0123456789
2031
0881
9371
2231
1881
4942
8283
9083
4994
075
8125
26
7406
9087
6529
0469
5609
1199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
35
250N
552
500N
1064
9112
5282
1TR
6597
2,5TR
71528
54299
95082
80776
05180
38924
95799
5TR
89792
62169
10TR
52454
40TR
73965
ĐB
017281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 02/01/16

0554 52
112 665 69 64
228 24 776
335 881 82 80 82
4992 99 99 97

Quảng Ngãi - 02/01/16

0123456789
5180
7281
552
9112
5282
5082
9792
1064
8924
2454
35
3965
0776
6597
1528
4299
5799
2169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
33
250N
089
500N
2086
6886
0276
1TR
6355
2,5TR
11404
14830
83191
86867
07499
45846
79509
5TR
72099
05013
10TR
47187
40TR
06377
ĐB
297517

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 02/01/16

004 09 555
117 13 667
2777 76
330 33 887 86 86 89
446 999 91 99

Đắk Nông - 02/01/16

0123456789
4830
3191
33
5013
1404
6355
2086
6886
0276
5846
6867
7187
6377
7517
089
7499
9509
2099
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1