• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 13:57:32 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
11
250N
752
500N
1036
4058
1130
1TR
9965
2,5TR
73056
85960
81144
53408
84926
73658
27257
5TR
85437
89021
10TR
64035
40TR
10333
ĐB
256827

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 03/12/15

008 556 58 57 58 52
111 660 65
227 21 26 7
333 35 37 36 30 8
444 9

Bình Định - 03/12/15

0123456789
1130
5960
11
9021
752
0333
1144
9965
4035
1036
3056
4926
7257
5437
6827
4058
3408
3658
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
41
250N
435
500N
6783
7610
9210
1TR
6602
2,5TR
50095
70321
79620
64506
43558
24024
67372
5TR
45360
30168
10TR
61859
40TR
60358
ĐB
166294

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 03/12/15

006 02 558 59 58
110 10 660 68
221 20 24 772
335 883
441 994 95

Quảng Bình - 03/12/15

0123456789
7610
9210
9620
5360
41
0321
6602
7372
6783
4024
6294
435
0095
4506
3558
0168
0358
1859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
07
250N
932
500N
8639
6749
4579
1TR
9958
2,5TR
17906
87933
28220
53754
67884
21205
85455
5TR
27486
95004
10TR
48244
40TR
66033
ĐB
081703

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 03/12/15

003 04 06 05 07 554 55 58
16
220 779
333 33 39 32 886 84
444 49 9

Quảng Trị - 03/12/15

0123456789
8220
932
7933
6033
1703
3754
7884
5004
8244
1205
5455
7906
7486
07
9958
8639
6749
4579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
58
250N
922
500N
6606
5652
7699
1TR
9007
2,5TR
04544
41121
29536
40788
53444
68165
09958
5TR
17171
45970
10TR
78338
40TR
08350
ĐB
521047

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 02/12/15

007 06 550 58 52 58
1665
221 22 771 70
338 36 888
447 44 44 999

Đà Nẵng - 02/12/15

0123456789
5970
8350
1121
7171
922
5652
4544
3444
8165
6606
9536
9007
1047
58
0788
9958
8338
7699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
76
250N
641
500N
3445
7812
8271
1TR
8546
2,5TR
46520
40184
00487
07785
85131
44938
86051
5TR
68713
65112
10TR
95612
40TR
12573
ĐB
557172

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 02/12/15

0551
112 13 12 12 6
220 772 73 71 76
331 38 884 87 85
446 45 41 9

Khánh Hòa - 02/12/15

0123456789
6520
641
8271
5131
6051
7812
5112
5612
7172
8713
2573
0184
3445
7785
76
8546
0487
4938
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
09
250N
524
500N
7081
7778
3874
1TR
2998
2,5TR
34324
14137
55354
91176
52751
54117
37906
5TR
23455
46684
10TR
85891
40TR
91709
ĐB
793585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 01/12/15

009 06 09 555 54 51
117 6
224 24 776 78 74
337 885 84 81
4991 98

Đắk Lắk - 01/12/15

0123456789
7081
2751
5891
524
3874
4324
5354
6684
3455
3585
1176
7906
4137
4117
7778
2998
09
1709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
98
250N
391
500N
3412
6137
2329
1TR
8420
2,5TR
91026
05120
85016
29775
34365
46219
48219
5TR
98602
25298
10TR
08240
40TR
06974
ĐB
227265

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 01/12/15

002 5
116 19 19 12 665 65
226 20 20 29 774 75
337 8
440 998 91 98

Quảng Nam - 01/12/15

0123456789
8420
5120
8240
391
3412
8602
6974
9775
4365
7265
1026
5016
6137
98
5298
2329
6219
8219
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1