• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé: *
100N
15
250N
691
500N
9317
4610
9835
1TR
6486
2,5TR
42383
85636
75524
73811
64039
91721
61041
5TR
14514
00436
10TR
68072
40TR
42133
ĐB
84280

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 03/10/16

05
114 11 17 10 15 6
224 21 772
333 36 36 39 35 880 83 86
441 991

Thừa T. Huế - 03/10/16

0123456789
4610
4280
691
3811
1721
1041
8072
2383
2133
5524
4514
15
9835
6486
5636
0436
9317
4039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé: *
100N
84
250N
837
500N
4100
1516
8737
1TR
2067
2,5TR
56046
82624
30797
47876
78701
84373
59856
5TR
90487
48885
10TR
86609
40TR
99390
ĐB
29533

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 03/10/16

009 01 00 556
116 667
224 776 73
333 37 37 887 85 84
446 990 97

Phú Yên - 03/10/16

0123456789
4100
9390
8701
4373
9533
84
2624
8885
1516
6046
7876
9856
837
8737
2067
0797
0487
6609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
00
250N
627
500N
6473
4691
5061
1TR
5587
2,5TR
20635
89268
51659
58196
78884
95942
08670
5TR
60787
48293
10TR
93163
40TR
62480
ĐB
56030

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 02/10/16

000 559
1663 68 61
227 770 73
330 35 880 87 84 87
442 993 96 91

Khánh Hòa - 02/10/16

0123456789
00
8670
2480
6030
4691
5061
5942
6473
8293
3163
8884
0635
8196
627
5587
0787
9268
1659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
04
250N
540
500N
0514
1357
3390
1TR
7630
2,5TR
81008
08693
68801
77851
78574
24161
22307
5TR
30822
03912
10TR
43656
40TR
22031
ĐB
75501

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 02/10/16

001 08 01 07 04 556 51 57
112 14 661
222 774
331 30 8
440 993 90

Kon Tum - 02/10/16

0123456789
540
3390
7630
8801
7851
4161
2031
5501
0822
3912
8693
04
0514
8574
3656
1357
2307
1008
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
53
250N
873
500N
0029
8225
1481
1TR
6318
2,5TR
53409
31810
17592
55611
01312
66729
89445
5TR
86994
85883
10TR
10161
40TR
38680
ĐB
89324

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 01/10/16

009 553
110 11 12 18 661
224 29 29 25 773
3880 83 81
445 994 92

Đà Nẵng - 01/10/16

0123456789
1810
8680
1481
5611
0161
7592
1312
53
873
5883
6994
9324
8225
9445
6318
0029
3409
6729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
87
250N
342
500N
0323
3004
9939
1TR
5952
2,5TR
21447
38146
59231
23058
48159
93692
67887
5TR
12785
54248
10TR
18317
40TR
03038
ĐB
19764

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 01/10/16

004 558 59 52
117 664
223 7
338 31 39 885 87 87
448 47 46 42 992

Quảng Ngãi - 01/10/16

0123456789
9231
342
5952
3692
0323
3004
9764
2785
8146
87
1447
7887
8317
3058
4248
3038
9939
8159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
03
250N
282
500N
7923
3064
8887
1TR
3556
2,5TR
00956
38112
75839
70411
33927
34689
44621
5TR
95110
66965
10TR
50144
40TR
01929
ĐB
98190

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 01/10/16

003 556 56
110 12 11 665 64
229 27 21 23 7
339 889 87 82
444 990

Đắk Nông - 01/10/16

0123456789
5110
8190
0411
4621
282
8112
03
7923
3064
0144
6965
3556
0956
8887
3927
5839
4689
1929
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1